ข้อมูลทั่วไป
 สอบราคา/ประกวดราคา
 ข่าวสารท้องถิ่น
 
หน่วยงานจังหวัดสุโขทัย
กระทรวงต่างๆของไทย
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
แหล่งเที่ยวทั่วไทย
แหล่งร้องเรียน
เพื่อนชาว อบต.
มุมการศึกษา
มุมสุขภาพ
มุมเกษตรกรรม
 แผนที่ตั้ง
 ที่อยู่ / ติดต่อ อบต.
เดินทางมา ต.หนองบัว
 

 


พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว

 

 

 

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

นางพเยาว์ ชุ่มผึ้ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว