องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 213 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 โทร./โทรสาร. 055-951-302

บริการข้อมูล
facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 101
image จดหมายข่าว
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
กองคลัง ลงพื้นที่สำรวจภาษีป้ายพร้อมรับชำระภาษีป้าย ตำบลหนองบัว วันที่ 4-5 มีนาคม 2564
กองคลัง ลงพื้นที่สำรวจพร้อมแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ผู้เข้าข่ายชำระภาษี พฤศจิกายน 2563
โครงการอบรมมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) กำกับและควบคุมการปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
อบต.หนองบัว ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มอบเงินช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview41

camera_alt ภาพกิจกรรมโครงการ/ผลงาน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆในวันที่ 20 สิงหาคม 2564
อบต.หนองบัว นำโดยนายสันติ สาสิงห์ นายกอบต. ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ มอบของช่วยเหลือผู้กักตัวและกลับจากพื้นที่เสี่ยง
อบต.หนองบัว ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมาย ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลหนองบัว
มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก วาตภัย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564
มอบเงินช่วยเหลือบ้านผู้ประสบไฟไหม้
ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2564
กองคลัง ออกรับชำระภาษีป้าย ตำบลหนองบัว วันที่ 4-5 มีนาคม 2564
โรงเรียนบ้านหนองบัว เข้าแนะแนวศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
verified_user แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต
แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต

ท่านสามารถร้องเรียนการทุจริตได้ตาม QR Code e-Service ด้านบน หรือกดตาม link ด้านล่างนี้


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
verified_user ผู้บริหารหน่วยงาน
(นางเพชราภรณ มาชัยยะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 055-951302
(นางเพชราภรณ มาชัยยะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 055-951302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร