messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การยกเว้นการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 40
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 95
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 131
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 212
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 350
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่การแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 363
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 410
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 357
ตัวอย่างเอกสาร online poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | เปิดอ่าน : 419
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1