องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 องค์การบริการส่วนตำบลหนองบัว ร่วมโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : องค์การบริการส่วนตำบลหนองบัว ร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพส : สำนักปลัด