messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

บริการข้อมูล
facebook
play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ..อบต.หนองบัว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

image จดหมายข่าว
เอกสารยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองคลัง โทร.055-951302
เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (2)
เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (1)
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ พร้อมรับชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอัตราการจัดเก็บฯ ประจำปี 2567
ปิดป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567
ระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
มอบถุงยังชีพเนื่องจากสถาณการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมขังบริเวณตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview13
เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (1)
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ พร้อมรับชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

camera_alt ภาพกิจกรรมโครงการ/ผลงาน
กิจกรรม Re-x-ray โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
กิจกรรมการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
กิจกรรมเนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมเนื่องในวันนวมิทรมหาราช
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครั้งที่ 2 / 2566
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
รอปรับปรุง

 

facebook
รอปรับปรุง

 

verified_user แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
verified_user ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 081-044-1706
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 081-044-1706
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.หนองบัว

สถิติ sitemap
วันนี้ 117
เดือนนี้1,861
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)63,485
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
09/04/2567
09/04/2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่
กสว.
09/04/2567
09/04/2567
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพส.
05/04/2567
09/04/2567
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กสธ.
04/04/2567
05/04/2567
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ