ชื่อเรื่อง :
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ

ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}

ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg

ชื่อไฟล์ :

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 ชื่อไฟล์ : ขอข้อมูล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ขอข้อมูล ../add_file/ขอข้อมูล

ชื่อไฟล์ : เข้ามาเยี่ยมชมครับ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เข้ามาเยี่ยมชมครับ ../add_file/เข้ามาเยี่ยมชมครับ

ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ : w3-animate-fading ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading

ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ :

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasfชื่อไฟล์ : ทดสอบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : MAhEuYnTue101419.pdf

ชื่อไฟล์ : 9G7obIeFri115843.pdf

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : IMhI0dsWed82925.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 91A0N2ZWed85419.pdf

ชื่อไฟล์ : NtT6NXYWed102707.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : IgDEI3QWed94945.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : PZ3GEeoWed95404.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : pPhl0ZFWed102912.pdf

ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคนชื่อไฟล์ :
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
../add_file/


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :

ชื่อไฟล์ : https://web.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2-192649677928814/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://web.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2-192649677928814/ ../add_file/https://web.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2-192649677928814/

ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเราชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ซึ่งค้นพบในที่ดินของนายเฉลียว แท่นแก้ว ราษฎรหมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว ลักษณะที่ตั้งสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 56 เมตร และอยู่ห่างจากแม่น้ำยมมาทางทิศตะวันออกราว 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านหนองบัว ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านบึงใต้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ คลองมาบกด ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บึงลับแล หลักฐานทางโบราณคดี จากที่สำนักงานโบราณคดีฯ ได้สำรวจในพื้นที่ของนายเฉลียว แท่นแก้ว เมื่อเดือนมิถุนายน 2539 ได้พบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ เช่น กระดูกท่อนขาด้านบน กระดูกซี่โครง กระดูกฟันกรามส่วนล่าง และโบราณวัตถุจำนวนมาก อาทิ เครื่องปั้นดินเผาประเภทชาม หม้อดินเผาและหอยเบี้ย โดยกำหนดอายุประมาณ 2,000 – 2,500 ปี มาแล้ว นอกจากนี้ ยังพบชิ้นส่วนเครื่องถ้วยชามสังคโลกเคลือบสีเขียว ผลิตจากแหล่งเตาบ้านเกาะน้อย- ป่ายาง อำเภอศรีสัชนาลัย กำหนดอายุประมาณ 600 – 700 ปี มาแล้ว ชุมชนโบราณบริเวณบ้านบึงเหนือ จึงเป็นแหล่งอาศัยของคนก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในลุ่มน้ำยมทางทิศตะวันออก และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยสุโขทัย นอกจากนี้ยังพบแหล่งโบราณคดีอื่น ๆ ที่พบในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีอายุราวเดียวกัน ดังนี้ แหล่งโบราณคดีบริเวณเขาเขน-เขากา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของแหล่งโบราณคดีบ้านบึงเหนือ ประมาณ 20 กิโลเมตร พบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น ลูกปัดแก้ว ขวานหินขัด ลูกปัดหินคาร์เนเลี่ยนและอะเกต เป็นต้น และมีกำหนดอายุในระยะเวลาใกล้เคียงกัน แหล่งโบราณคดีบริเวณวัดชมชื่น อยู่ในอาณาเขตเมืองเชลียง อยู่ห่างจากแหล่งโบราณคดีบ้านบึงเหนือมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อปี 2536-2537 ได้มีการขุดค้นทางโบราณคดี บริเวณวัดชมชื่น ผลการขุดค้นพบว่า มีชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์อาศัยอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 9 นอกจากนี้ยังพบหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์ฝังไว้ในหลุมจำนวน 15 โครง พร้อมลูกปัดแก้วและแท่งดินเผา กำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 11-12 ในระดับชั้นด้านบนพบโบราณสถานก่อด้วยอิฐสมัยทวารวดี กำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-16 และในชั้นดินด้านบนพบหลักฐานสมัยลพบุรี ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 และเข้าสู่สมัยสุโขทัย ราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ซึ่งค้นพบในที่ดินของนายเฉลียว แท่นแก้ว ราษฎรหมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว ลักษณะที่ตั้งสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 56 เมตร และอยู่ห่างจากแม่น้ำยมมาทางทิศตะวันออกราว 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านหนองบัว ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านบึงใต้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ คลองมาบกด ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บึงลับแล หลักฐานทางโบราณคดี จากที่สำนักงานโบราณคดีฯ ได้สำรวจในพื้นที่ของนายเฉลียว แท่นแก้ว เมื่อเดือนมิถุนายน 2539 ได้พบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ เช่น กระดูกท่อนขาด้านบน กระดูกซี่โครง กระดูกฟันกรามส่วนล่าง และโบราณวัตถุจำนวนมาก อาทิ เครื่องปั้นดินเผาประเภทชาม หม้อดินเผาและหอยเบี้ย โดยกำหนดอายุประมาณ 2,000 – 2,500 ปี มาแล้ว นอกจากนี้ ยังพบชิ้นส่วนเครื่องถ้วยชามสังคโลกเคลือบสีเขียว ผลิตจากแหล่งเตาบ้านเกาะน้อย- ป่ายาง อำเภอศรีสัชนาลัย กำหนดอายุประมาณ 600 – 700 ปี มาแล้ว ชุมชนโบราณบริเวณบ้านบึงเหนือ จึงเป็นแหล่งอาศัยของคนก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในลุ่มน้ำยมทางทิศตะวันออก และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยสุโขทัย นอกจากนี้ยังพบแหล่งโบราณคดีอื่น ๆ ที่พบในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีอายุราวเดียวกัน ดังนี้ แหล่งโบราณคดีบริเวณเขาเขน-เขากา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของแหล่งโบราณคดีบ้านบึงเหนือ ประมาณ 20 กิโลเมตร พบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น ลูกปัดแก้ว ขวานหินขัด ลูกปัดหินคาร์เนเลี่ยนและอะเกต เป็นต้น และมีกำหนดอายุในระยะเวลาใกล้เคียงกัน แหล่งโบราณคดีบริเวณวัดชมชื่น อยู่ในอาณาเขตเมืองเชลียง อยู่ห่างจากแหล่งโบราณคดีบ้านบึงเหนือมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อปี 2536-2537 ได้มีการขุดค้นทางโบราณคดี บริเวณวัดชมชื่น ผลการขุดค้นพบว่า มีชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์อาศัยอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 9 นอกจากนี้ยังพบหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์ฝังไว้ในหลุมจำนวน 15 โครง พร้อมลูกปัดแก้วและแท่งดินเผา กำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 11-12 ในระดับชั้นด้านบนพบโบราณสถานก่อด้วยอิฐสมัยทวารวดี กำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-16 และในชั้นดินด้านบนพบหลักฐานสมัยลพบุรี ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 และเข้าสู่สมัยสุโขทัย ราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 ../add_file/ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ซึ่งค้นพบในที่ดินของนายเฉลียว แท่นแก้ว ราษฎรหมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว ลักษณะที่ตั้งสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 56 เมตร และอยู่ห่างจากแม่น้ำยมมาทางทิศตะวันออกราว 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านหนองบัว ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านบึงใต้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ คลองมาบกด ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บึงลับแล หลักฐานทางโบราณคดี จากที่สำนักงานโบราณคดีฯ ได้สำรวจในพื้นที่ของนายเฉลียว แท่นแก้ว เมื่อเดือนมิถุนายน 2539 ได้พบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ เช่น กระดูกท่อนขาด้านบน กระดูกซี่โครง กระดูกฟันกรามส่วนล่าง และโบราณวัตถุจำนวนมาก อาทิ เครื่องปั้นดินเผาประเภทชาม หม้อดินเผาและหอยเบี้ย โดยกำหนดอายุประมาณ 2,000 – 2,500 ปี มาแล้ว นอกจากนี้ ยังพบชิ้นส่วนเครื่องถ้วยชามสังคโลกเคลือบสีเขียว ผลิตจากแหล่งเตาบ้านเกาะน้อย- ป่ายาง อำเภอศรีสัชนาลัย กำหนดอายุประมาณ 600 – 700 ปี มาแล้ว ชุมชนโบราณบริเวณบ้านบึงเหนือ จึงเป็นแหล่งอาศัยของคนก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในลุ่มน้ำยมทางทิศตะวันออก และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยสุโขทัย นอกจากนี้ยังพบแหล่งโบราณคดีอื่น ๆ ที่พบในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีอายุราวเดียวกัน ดังนี้ แหล่งโบราณคดีบริเวณเขาเขน-เขากา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของแหล่งโบราณคดีบ้านบึงเหนือ ประมาณ 20 กิโลเมตร พบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น ลูกปัดแก้ว ขวานหินขัด ลูกปัดหินคาร์เนเลี่ยนและอะเกต เป็นต้น และมีกำหนดอายุในระยะเวลาใกล้เคียงกัน แหล่งโบราณคดีบริเวณวัดชมชื่น อยู่ในอาณาเขตเมืองเชลียง อยู่ห่างจากแหล่งโบราณคดีบ้านบึงเหนือมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อปี 2536-2537 ได้มีการขุดค้นทางโบราณคดี บริเวณวัดชมชื่น ผลการขุดค้นพบว่า มีชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์อาศัยอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 9 นอกจากนี้ยังพบหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์ฝังไว้ในหลุมจำนวน 15 โครง พร้อมลูกปัดแก้วและแท่งดินเผา กำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 11-12 ในระดับชั้นด้านบนพบโบราณสถานก่อด้วยอิฐสมัยทวารวดี กำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-16 และในชั้นดินด้านบนพบหลักฐานสมัยลพบุรี ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 และเข้าสู่สมัยสุโขทัย ราวพุทธศตวรรษที่ 19-20

ชื่อไฟล์ :

 

 
 
ประวัติความเป็นมา ของ อบต. หนองบัว อดีตประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจาก ต.ปากน้ำ อ. สวรรคโลก เพื่อมาทำไร่-ทำนา เป็นการ ขยายพื้นที่ทำกิน เมื่อหมดฤดูทำไร่ - ทำนา ก็เดินทาง กลับตำบลปากน้ำ ต่อมาได้อพยพลูกหลานมาอาศัยทำกินอย่างถาวร เป็นหมู่บ้าน เล็กๆ อยู่ในความ ปกครองของ ต. ปากน้ำ และได้จัดตั้งหมู่บ้านหนองบัวขึ้นเป็นหมู่ที่1 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก โดยตั้งชื่อตามสภาพ ท้องถิ่น คือมีหนองน้ำ และมีบัวสีขาวเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันอยู่หน้าวัดหนองบัว
 
ต่อมาปี พ ศ 2499 ทางราชการได้มีนโยาย จัดสรรค ที่ดินทำกิน โดยมี นิคม สหกรณ์ หนองบัว เป็นผู้จัดสรรคให้ผู้มีสิทธิ์ทำกินครอบครัวละ 30 ไร่ และมีผู้อพยพมาจับจอง พื้นที่ในเขต สหกรณ์หนองบัว ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก จังหวัดนครราชสีมา (หมู่ที่ 2 ศิริ พัฒนาในปัจจุบัน) จังหวัดกาญจนบุรี (หมู่ 3 ไร่เมืองกาญจน์ ในปัจจุบัน) และ จังหวัดสมุทรสาคร(หมู่ที่ 8 นิคมสหกรณ์ในปัจจุบัน) บ้านหนองบัว ได้พัฒนา และมีคนอพยพ มาอยู่กันมาก จึงได้ตั้งเป็น " ตำบลหนองบัว" อ ศรีนคร จ. สุโขทัย โดยมีหมู่บ้านในการ ปกครองทั้งหมด 8 หมู่บ้าน

 

สภาพทั่วไป 
 • ลักษณะที่ตั้ง
  ตำบลหนองบัวตั้งอยู่ ในเขตอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย อยู่ห่างจากอำเภอศรีนคร ประมาณ 8 กิโลเมตร
 • เนื้อที่
  มีเนื้อที่ทั้งหมด 39.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 24,440 ไร่ ที่ราบ 23,873 ไร่
   พื้นน้ำ 587 ไร่
 • ภูมิประเทศ
  ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ 30% อยู่ในเขตชลประทานโครงการบ่อน้ำใต้ดิน อีก 70% อยู่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่เกือบทั้งหมดอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์หนองบัว ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  ทิศเหนือ             ติดต่อ ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร
  ทิศตะวันออก     ติดต่อ ตำบลรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ติดต่อตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก
  ทิศใต้                 ติดต่อ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก
  ทิศตะวันออก     ติดต่อ ตำบลปากน้ำ และ ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก
    

                                                                                            
  แผนที่ 
ข้อมูลการปกครอง 
 
ลำดับที่
 
ประเภท
 
จำนวน ( แห่ง )
1
  หมู่บ้าน
8 แห่ง
2
  เทศบาลตำบล
-
3
  องค์การบริหารส่วนตำบล
 
1 แห่ง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
   ระดับการพัฒนาหมู่บ้านของตำบล
 
หมู่บ้าน
 
เร่งรัดพัฒนา อันดับ 1
 
เร่งรัดพัฒนา อันดับ 2
 
เร่งรัดพัฒนา อันดับ 3
หมู่ที่1
  สุขภาพอนามัย
  โครงสร้างพื้นฐาน
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่2
  การมีที่ดินทำกิน
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่3
  การมีที่ดินทำกิน
  ถนน
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่4
  การมีที่ดินทำกิน
  โครงสร้างพื้นฐาน
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่5
  ด้านความรู้และการศึกษา
  ถนน
  โครงสร้างพื้นฐาน
หมู่ที่6
 สุขภาพอนามัย
  ถนน
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่7
  การมีที่ดินทำกิน
  ถนน
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่8
  การมีที่ดินทำกิน
  น้ำเพื่อการเกษตร
  สุขภาพอนามัย
 
รวม
 
 
 
    ตัวชี้วัดปัญหาของตำบล ( 1-10 ปัญหา )
 
ลำดับปัญหา
 
ดัชนีชี้วัด
 
หมู่บ้านที่ประสบปัญหา
 
จำนวน
 
ร้อยละ
1
  การมีที่ดินทำกิน
5
62.5%
2
  การตรวจสุขภาพประจำปี
1
12.5%
3
  เด็กอายุ 15 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
1
12.5%
4
  การกีฬา
4
50%
5
  การได้รับการศึกษา
5
62.5%
    รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี
 
ลำดับปัญหา
 
ประเภท
 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี ( บาท )
1
ระดับอำเภอ
-
2
ระดับตำบล
-
 
-
- หมู่ที่1
33,136 บาท
-
- หมู่ที่2
43,249 บาท
-
- หมู่ที่3
40,182 บาท
-
- หมู่ที่4
32,595 บาท
-
- หมู่ที่5
31,938 บาท
-
- หมู่ที่6
33,436 บาท
-
- หมู่ที่7
43,319 บาท
-
- หมู่ที่8
38,568 บาท
-
 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี จังหวัด
-
    ข้อมูลเศรฐกิจตำบล
 
ลำดับที่
 
ประเภท
 
จำนวน ( แห่ง )
 
เงินทุน ( บาท )
1
  กองทุนหมู่บ้าน
8
16,000,000 บาท
2
  กองทุนสัจจะออมทรัพย์
8
2,326,830 บาท
3
  OTOP
2
ความเข้มแข็งของชุมชน
ข้อมูลด้านสังคม 
     การศึกษา
 
ลำดับที่
 
ประเภท
 
จำนวน ( แห่ง )
 
จำนวนครู ( คน )
 
จำนวนนักเรียน ( คน )
1
  โรงเรียนประถมศึกษา ( ขยายโอกาส )
1
18
305
2
  โรงเรียนมัธยมศึกษา
-
-
-
3
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม
-
-
-
4
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
1
2
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

 
 
ประวัติความเป็นมา ของ อบต. หนองบัว อดีตประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจาก ต.ปากน้ำ อ. สวรรคโลก เพื่อมาทำไร่-ทำนา เป็นการ ขยายพื้นที่ทำกิน เมื่อหมดฤดูทำไร่ - ทำนา ก็เดินทาง กลับตำบลปากน้ำ ต่อมาได้อพยพลูกหลานมาอาศัยทำกินอย่างถาวร เป็นหมู่บ้าน เล็กๆ อยู่ในความ ปกครองของ ต. ปากน้ำ และได้จัดตั้งหมู่บ้านหนองบัวขึ้นเป็นหมู่ที่1 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก โดยตั้งชื่อตามสภาพ ท้องถิ่น คือมีหนองน้ำ และมีบัวสีขาวเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันอยู่หน้าวัดหนองบัว
 
ต่อมาปี พ ศ 2499 ทางราชการได้มีนโยาย จัดสรรค ที่ดินทำกิน โดยมี นิคม สหกรณ์ หนองบัว เป็นผู้จัดสรรคให้ผู้มีสิทธิ์ทำกินครอบครัวละ 30 ไร่ และมีผู้อพยพมาจับจอง พื้นที่ในเขต สหกรณ์หนองบัว ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก จังหวัดนครราชสีมา (หมู่ที่ 2 ศิริ พัฒนาในปัจจุบัน) จังหวัดกาญจนบุรี (หมู่ 3 ไร่เมืองกาญจน์ ในปัจจุบัน) และ จังหวัดสมุทรสาคร(หมู่ที่ 8 นิคมสหกรณ์ในปัจจุบัน) บ้านหนองบัว ได้พัฒนา และมีคนอพยพ มาอยู่กันมาก จึงได้ตั้งเป็น " ตำบลหนองบัว" อ ศรีนคร จ. สุโขทัย โดยมีหมู่บ้านในการ ปกครองทั้งหมด 8 หมู่บ้าน

 

สภาพทั่วไป 
 • ลักษณะที่ตั้ง
  ตำบลหนองบัวตั้งอยู่ ในเขตอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย อยู่ห่างจากอำเภอศรีนคร ประมาณ 8 กิโลเมตร
 • เนื้อที่
  มีเนื้อที่ทั้งหมด 39.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 24,440 ไร่ ที่ราบ 23,873 ไร่
   พื้นน้ำ 587 ไร่
 • ภูมิประเทศ
  ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ 30% อยู่ในเขตชลประทานโครงการบ่อน้ำใต้ดิน อีก 70% อยู่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่เกือบทั้งหมดอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์หนองบัว ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  ทิศเหนือ             ติดต่อ ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร
  ทิศตะวันออก     ติดต่อ ตำบลรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ติดต่อตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก
  ทิศใต้                 ติดต่อ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก
  ทิศตะวันออก     ติดต่อ ตำบลปากน้ำ และ ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก
    

                                                                                            
  แผนที่ 
ข้อมูลการปกครอง 
 
ลำดับที่
 
ประเภท
 
จำนวน ( แห่ง )
1
  หมู่บ้าน
8 แห่ง
2
  เทศบาลตำบล
-
3
  องค์การบริหารส่วนตำบล
 
1 แห่ง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
   ระดับการพัฒนาหมู่บ้านของตำบล
 
หมู่บ้าน
 
เร่งรัดพัฒนา อันดับ 1
 
เร่งรัดพัฒนา อันดับ 2
 
เร่งรัดพัฒนา อันดับ 3
หมู่ที่1
  สุขภาพอนามัย
  โครงสร้างพื้นฐาน
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่2
  การมีที่ดินทำกิน
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่3
  การมีที่ดินทำกิน
  ถนน
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่4
  การมีที่ดินทำกิน
  โครงสร้างพื้นฐาน
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่5
  ด้านความรู้และการศึกษา
  ถนน
  โครงสร้างพื้นฐาน
หมู่ที่6
 สุขภาพอนามัย
  ถนน
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่7
  การมีที่ดินทำกิน
  ถนน
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่8
  การมีที่ดินทำกิน
  น้ำเพื่อการเกษตร
  สุขภาพอนามัย
 
รวม
 
 
 
    ตัวชี้วัดปัญหาของตำบล ( 1-10 ปัญหา )
 
ลำดับปัญหา
 
ดัชนีชี้วัด
 
หมู่บ้านที่ประสบปัญหา
 
จำนวน
 
ร้อยละ
1
  การมีที่ดินทำกิน
5
62.5%
2
  การตรวจสุขภาพประจำปี
1
12.5%
3
  เด็กอายุ 15 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
1
12.5%
4
  การกีฬา
4
50%
5
  การได้รับการศึกษา
5
62.5%
    รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี
 
ลำดับปัญหา
 
ประเภท
 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี ( บาท )
1
ระดับอำเภอ
-
2
ระดับตำบล
-
 
-
- หมู่ที่1
33,136 บาท
-
- หมู่ที่2
43,249 บาท
-
- หมู่ที่3
40,182 บาท
-
- หมู่ที่4
32,595 บาท
-
- หมู่ที่5
31,938 บาท
-
- หมู่ที่6
33,436 บาท
-
- หมู่ที่7
43,319 บาท
-
- หมู่ที่8
38,568 บาท
-
 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี จังหวัด
-
    ข้อมูลเศรฐกิจตำบล
 
ลำดับที่
 
ประเภท
 
จำนวน ( แห่ง )
 
เงินทุน ( บาท )
1
  กองทุนหมู่บ้าน
8
16,000,000 บาท
2
  กองทุนสัจจะออมทรัพย์
8
2,326,830 บาท
3
  OTOP
2
ความเข้มแข็งของชุมชน
ข้อมูลด้านสังคม 
     การศึกษา
 
ลำดับที่
 
ประเภท
 
จำนวน ( แห่ง )
 
จำนวนครู ( คน )
 
จำนวนนักเรียน ( คน )
1
  โรงเรียนประถมศึกษา ( ขยายโอกาส )
1
18
305
2
  โรงเรียนมัธยมศึกษา
-
-
-
3
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม
-
-
-
4
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
1
2
 
 
ประวัติความเป็นมา ของ อบต. หนองบัว อดีตประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจาก ต.ปากน้ำ อ. สวรรคโลก เพื่อมาทำไร่-ทำนา เป็นการ ขยายพื้นที่ทำกิน เมื่อหมดฤดูทำไร่ - ทำนา ก็เดินทาง กลับตำบลปากน้ำ ต่อมาได้อพยพลูกหลานมาอาศัยทำกินอย่างถาวร เป็นหมู่บ้าน เล็กๆ อยู่ในความ ปกครองของ ต. ปากน้ำ และได้จัดตั้งหมู่บ้านหนองบัวขึ้นเป็นหมู่ที่1 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก โดยตั้งชื่อตามสภาพ ท้องถิ่น คือมีหนองน้ำ และมีบัวสีขาวเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันอยู่หน้าวัดหนองบัว
 
ต่อมาปี พ ศ 2499 ทางราชการได้มีนโยาย จัดสรรค ที่ดินทำกิน โดยมี นิคม สหกรณ์ หนองบัว เป็นผู้จัดสรรคให้ผู้มีสิทธิ์ทำกินครอบครัวละ 30 ไร่ และมีผู้อพยพมาจับจอง พื้นที่ในเขต สหกรณ์หนองบัว ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก จังหวัดนครราชสีมา (หมู่ที่ 2 ศิริ พัฒนาในปัจจุบัน) จังหวัดกาญจนบุรี (หมู่ 3 ไร่เมืองกาญจน์ ในปัจจุบัน) และ จังหวัดสมุทรสาคร(หมู่ที่ 8 นิคมสหกรณ์ในปัจจุบัน) บ้านหนองบัว ได้พัฒนา และมีคนอพยพ มาอยู่กันมาก จึงได้ตั้งเป็น " ตำบลหนองบัว" อ ศรีนคร จ. สุโขทัย โดยมีหมู่บ้านในการ ปกครองทั้งหมด 8 หมู่บ้าน

 

สภาพทั่วไป 
 • ลักษณะที่ตั้ง
  ตำบลหนองบัวตั้งอยู่ ในเขตอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย อยู่ห่างจากอำเภอศรีนคร ประมาณ 8 กิโลเมตร
 • เนื้อที่
  มีเนื้อที่ทั้งหมด 39.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 24,440 ไร่ ที่ราบ 23,873 ไร่
   พื้นน้ำ 587 ไร่
 • ภูมิประเทศ
  ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ 30% อยู่ในเขตชลประทานโครงการบ่อน้ำใต้ดิน อีก 70% อยู่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่เกือบทั้งหมดอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์หนองบัว ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  ทิศเหนือ             ติดต่อ ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร
  ทิศตะวันออก     ติดต่อ ตำบลรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ติดต่อตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก
  ทิศใต้                 ติดต่อ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก
  ทิศตะวันออก     ติดต่อ ตำบลปากน้ำ และ ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก
    

                                                                                            
  แผนที่ 
ข้อมูลการปกครอง 
 
ลำดับที่
 
ประเภท
 
จำนวน ( แห่ง )
1
  หมู่บ้าน
8 แห่ง
2
  เทศบาลตำบล
-
3
  องค์การบริหารส่วนตำบล
 
1 แห่ง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
   ระดับการพัฒนาหมู่บ้านของตำบล
 
หมู่บ้าน
 
เร่งรัดพัฒนา อันดับ 1
 
เร่งรัดพัฒนา อันดับ 2
 
เร่งรัดพัฒนา อันดับ 3
หมู่ที่1
  สุขภาพอนามัย
  โครงสร้างพื้นฐาน
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่2
  การมีที่ดินทำกิน
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่3
  การมีที่ดินทำกิน
  ถนน
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่4
  การมีที่ดินทำกิน
  โครงสร้างพื้นฐาน
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่5
  ด้านความรู้และการศึกษา
  ถนน
  โครงสร้างพื้นฐาน
หมู่ที่6
 สุขภาพอนามัย
  ถนน
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่7
  การมีที่ดินทำกิน
  ถนน
  ความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่ที่8
  การมีที่ดินทำกิน
  น้ำเพื่อการเกษตร
  สุขภาพอนามัย
 
รวม
 
 
 
    ตัวชี้วัดปัญหาของตำบล ( 1-10 ปัญหา )
 
ลำดับปัญหา
 
ดัชนีชี้วัด
 
หมู่บ้านที่ประสบปัญหา
 
จำนวน
 
ร้อยละ
1
  การมีที่ดินทำกิน
5
62.5%
2
  การตรวจสุขภาพประจำปี
1
12.5%
3
  เด็กอายุ 15 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
1
12.5%
4
  การกีฬา
4
50%
5
  การได้รับการศึกษา
5
62.5%
    รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี
 
ลำดับปัญหา
 
ประเภท
 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี ( บาท )
1
ระดับอำเภอ
-
2
ระดับตำบล
-
 
-
- หมู่ที่1
33,136 บาท
-
- หมู่ที่2
43,249 บาท
-
- หมู่ที่3
40,182 บาท
-
- หมู่ที่4
32,595 บาท
-
- หมู่ที่5
31,938 บาท
-
- หมู่ที่6
33,436 บาท
-
- หมู่ที่7
43,319 บาท
-
- หมู่ที่8
38,568 บาท
-
 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี จังหวัด
-
    ข้อมูลเศรฐกิจตำบล
 
ลำดับที่
 
ประเภท
 
จำนวน ( แห่ง )
 
เงินทุน ( บาท )
1
  กองทุนหมู่บ้าน
8
16,000,000 บาท
2
  กองทุนสัจจะออมทรัพย์
8
2,326,830 บาท
3
  OTOP
2
ความเข้มแข็งของชุมชน
ข้อมูลด้านสังคม 
     การศึกษา
 
ลำดับที่
 
ประเภท
 
จำนวน ( แห่ง )
 
จำนวนครู ( คน )
 
จำนวนนักเรียน ( คน )
1
  โรงเรียนประถมศึกษา ( ขยายโอกาส )
1
18
305
2
  โรงเรียนมัธยมศึกษา
-
-
-
3
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม
-
-
-
4
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
1
2
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อลอดถนน 1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 2.1 แนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร 2.2 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร 2.3 ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ 3.1 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ 4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี 4.4 การบริหารจัดการขยะในชุมชน ป้องกันภัยยาเสพติดและบรรเทาสาธารณภัย ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5.1 ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงาน 6.2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 6.3 ส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ../add_file/ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อลอดถนน 1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 2.1 แนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร 2.2 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร 2.3 ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ 3.1 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ 4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี 4.4 การบริหารจัดการขยะในชุมชน ป้องกันภัยยาเสพติดและบรรเทาสาธารณภัย ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5.1 ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงาน 6.2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 6.3 ส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : sqrj7KmThu51215.jpg

ชื่อไฟล์ : ลักษณะที่ตั้ง ตำบลหนองบัวตั้งอยู่ ในเขตอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย อยู่ห่างจากอำเภอศรีนคร ประมาณ 8 กิโลเมตร เนื้อที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 39.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 24,440 ไร่ ที่ราบ 23,873 ไร่ พื้นน้ำ 587 ไร่ ภูมิประเทศ ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ 30% อยู่ในเขตชลประทานโครงการบ่อน้ำใต้ดิน อีก 70% อยู่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่เกือบทั้งหมดอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์หนองบัว ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ติดต่อตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลปากน้ำ และ ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก ข้อมูลการปกครอง ลำดับที่ ประเภท จำนวน ( แห่ง ) 1 หมู่บ้าน 8 แห่ง 2 เทศบาลตำบล - 3 องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ หมู่บ้าน เร่งรัดพัฒนา อันดับ 1 เร่งรัดพัฒนา อันดับ 2 เร่งรัดพัฒนา อันดับ 3 หมู่ที่1 สุขภาพอนามัย โครงสร้างพื้นฐาน ความเข้มแข็งของชุมชน หมู่ที่2 การมีที่ดินทำกิน น้ำเพื่อการเกษตร ความเข้มแข็งของชุมชน หมู่ที่3 การมีที่ดินทำกิน ถนน ความเข้มแข็งของชุมชน หมู่ที่4 การมีที่ดินทำกิน โครงสร้างพื้นฐาน ความเข้มแข็งของชุมชน หมู่ที่5 ด้านความรู้และการศึกษา ถนน โครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่6 สุขภาพอนามัย ถนน ความเข้มแข็งของชุมชน หมู่ที่7 การมีที่ดินทำกิน ถนน ความเข้มแข็งของชุมชน หมู่ที่8 การมีที่ดินทำกิน น้ำเพื่อการเกษตร สุขภาพอนามัย รวม ระดับการพัฒนาหมู่บ้านของตำบล ตัวชี้วัดปัญหาของตำบล ( 1-10 ปัญหา ) ลำดับปัญหา ดัชนีชี้วัด หมู่บ้านที่ประสบปัญหา จำนวน ร้อยละ 1 การมีที่ดินทำกิน 5 62.5% 2 การตรวจสุขภาพประจำปี 1 12.5% 3 เด็กอายุ 15 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 1 12.5% 4 การกีฬา 4 50% 5 การได้รับการศึกษา 5 62.5% รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี ลำดับปัญหา ประเภท รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี ( บาท ) 1 ระดับอำเภอ - 2 ระดับตำบล - - - หมู่ที่1 33,136 บาท - - หมู่ที่2 43,249 บาท - - หมู่ที่3 40,182 บาท - - หมู่ที่4 32,595 บาท - - หมู่ที่5 31,938 บาท - - หมู่ที่6 33,436 บาท - - หมู่ที่7 43,319 บาท - - หมู่ที่8 38,568 บาท - รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี จังหวัด - ข้อมูลเศรฐกิจตำบล ลำดับที่ ประเภท จำนวน ( แห่ง ) เงินทุน ( บาท ) 1 กองทุนหมู่บ้าน 8 16,000,000 บาท 2 กองทุนสัจจะออมทรัพย์ 8 2,326,830 บาท 3 OTOP 2 ความเข้มแข็งของชุมชน ข้อมูลด้านสังคม การศึกษา ลำดับที่ ประเภท จำนวน(แห่ง) จำนวนครู(คน) จำนวนนักเรียน(คน) 1 โรงเรียนประถมศึกษา ( ขยายโอกาส ) 1 18 305 2 โรงเรียนมัธยมศึกษา - - - 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม - - - 4 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 1 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ลักษณะที่ตั้ง ตำบลหนองบัวตั้งอยู่ ในเขตอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย อยู่ห่างจากอำเภอศรีนคร ประมาณ 8 กิโลเมตร เนื้อที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 39.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 24,440 ไร่ ที่ราบ 23,873 ไร่ พื้นน้ำ 587 ไร่ ภูมิประเทศ ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ 30% อยู่ในเขตชลประทานโครงการบ่อน้ำใต้ดิน อีก 70% อยู่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่เกือบทั้งหมดอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์หนองบัว ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ติดต่อตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลปากน้ำ และ ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก ข้อมูลการปกครอง ลำดับที่ ประเภท จำนวน ( แห่ง ) 1 หมู่บ้าน 8 แห่ง 2 เทศบาลตำบล - 3 องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ หมู่บ้าน เร่งรัดพัฒนา อันดับ 1 เร่งรัดพัฒนา อันดับ 2 เร่งรัดพัฒนา อันดับ 3 หมู่ที่1 สุขภาพอนามัย โครงสร้างพื้นฐาน ความเข้มแข็งของชุมชน หมู่ที่2 การมีที่ดินทำกิน น้ำเพื่อการเกษตร ความเข้มแข็งของชุมชน หมู่ที่3 การมีที่ดินทำกิน ถนน ความเข้มแข็งของชุมชน หมู่ที่4 การมีที่ดินทำกิน โครงสร้างพื้นฐาน ความเข้มแข็งของชุมชน หมู่ที่5 ด้านความรู้และการศึกษา ถนน โครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่6 สุขภาพอนามัย ถนน ความเข้มแข็งของชุมชน หมู่ที่7 การมีที่ดินทำกิน ถนน ความเข้มแข็งของชุมชน หมู่ที่8 การมีที่ดินทำกิน น้ำเพื่อการเกษตร สุขภาพอนามัย รวม ระดับการพัฒนาหมู่บ้านของตำบล ตัวชี้วัดปัญหาของตำบล ( 1-10 ปัญหา ) ลำดับปัญหา ดัชนีชี้วัด หมู่บ้านที่ประสบปัญหา จำนวน ร้อยละ 1 การมีที่ดินทำกิน 5 62.5% 2 การตรวจสุขภาพประจำปี 1 12.5% 3 เด็กอายุ 15 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 1 12.5% 4 การกีฬา 4 50% 5 การได้รับการศึกษา 5 62.5% รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี ลำดับปัญหา ประเภท รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี ( บาท ) 1 ระดับอำเภอ - 2 ระดับตำบล - - - หมู่ที่1 33,136 บาท - - หมู่ที่2 43,249 บาท - - หมู่ที่3 40,182 บาท - - หมู่ที่4 32,595 บาท - - หมู่ที่5 31,938 บาท - - หมู่ที่6 33,436 บาท - - หมู่ที่7 43,319 บาท - - หมู่ที่8 38,568 บาท - รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี จังหวัด - ข้อมูลเศรฐกิจตำบล ลำดับที่ ประเภท จำนวน ( แห่ง ) เงินทุน ( บาท ) 1 กองทุนหมู่บ้าน 8 16,000,000 บาท 2 กองทุนสัจจะออมทรัพย์ 8 2,326,830 บาท 3 OTOP 2 ความเข้มแข็งของชุมชน ข้อมูลด้านสังคม การศึกษา ลำดับที่ ประเภท จำนวน(แห่ง) จำนวนครู(คน) จำนวนนักเรียน(คน) 1 โรงเรียนประถมศึกษา ( ขยายโอกาส ) 1 18 305 2 โรงเรียนมัธยมศึกษา - - - 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม - - - 4 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 1 2 ../add_file/ลักษณะที่ตั้ง ตำบลหนองบัวตั้งอยู่ ในเขตอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย อยู่ห่างจากอำเภอศรีนคร ประมาณ 8 กิโลเมตร เนื้อที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 39.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 24,440 ไร่ ที่ราบ 23,873 ไร่ พื้นน้ำ 587 ไร่ ภูมิประเทศ ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ 30% อยู่ในเขตชลประทานโครงการบ่อน้ำใต้ดิน อีก 70% อยู่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่เกือบทั้งหมดอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์หนองบัว ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ติดต่อตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลปากน้ำ และ ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก ข้อมูลการปกครอง ลำดับที่ ประเภท จำนวน ( แห่ง ) 1 หมู่บ้าน 8 แห่ง 2 เทศบาลตำบล - 3 องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ หมู่บ้าน เร่งรัดพัฒนา อันดับ 1 เร่งรัดพัฒนา อันดับ 2 เร่งรัดพัฒนา อันดับ 3 หมู่ที่1 สุขภาพอนามัย โครงสร้างพื้นฐาน ความเข้มแข็งของชุมชน หมู่ที่2 การมีที่ดินทำกิน น้ำเพื่อการเกษตร ความเข้มแข็งของชุมชน หมู่ที่3 การมีที่ดินทำกิน ถนน ความเข้มแข็งของชุมชน หมู่ที่4 การมีที่ดินทำกิน โครงสร้างพื้นฐาน ความเข้มแข็งของชุมชน หมู่ที่5 ด้านความรู้และการศึกษา ถนน โครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่6 สุขภาพอนามัย ถนน ความเข้มแข็งของชุมชน หมู่ที่7 การมีที่ดินทำกิน ถนน ความเข้มแข็งของชุมชน หมู่ที่8 การมีที่ดินทำกิน น้ำเพื่อการเกษตร สุขภาพอนามัย รวม ระดับการพัฒนาหมู่บ้านของตำบล ตัวชี้วัดปัญหาของตำบล ( 1-10 ปัญหา ) ลำดับปัญหา ดัชนีชี้วัด หมู่บ้านที่ประสบปัญหา จำนวน ร้อยละ 1 การมีที่ดินทำกิน 5 62.5% 2 การตรวจสุขภาพประจำปี 1 12.5% 3 เด็กอายุ 15 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 1 12.5% 4 การกีฬา 4 50% 5 การได้รับการศึกษา 5 62.5% รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี ลำดับปัญหา ประเภท รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี ( บาท ) 1 ระดับอำเภอ - 2 ระดับตำบล - - - หมู่ที่1 33,136 บาท - - หมู่ที่2 43,249 บาท - - หมู่ที่3 40,182 บาท - - หมู่ที่4 32,595 บาท - - หมู่ที่5 31,938 บาท - - หมู่ที่6 33,436 บาท - - หมู่ที่7 43,319 บาท - - หมู่ที่8 38,568 บาท - รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี จังหวัด - ข้อมูลเศรฐกิจตำบล ลำดับที่ ประเภท จำนวน ( แห่ง ) เงินทุน ( บาท ) 1 กองทุนหมู่บ้าน 8 16,000,000 บาท 2 กองทุนสัจจะออมทรัพย์ 8 2,326,830 บาท 3 OTOP 2 ความเข้มแข็งของชุมชน ข้อมูลด้านสังคม การศึกษา ลำดับที่ ประเภท จำนวน(แห่ง) จำนวนครู(คน) จำนวนนักเรียน(คน) 1 โรงเรียนประถมศึกษา ( ขยายโอกาส ) 1 18 305 2 โรงเรียนมัธยมศึกษา - - - 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม - - - 4 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 1 2

ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLQO_khpXH2V986OkJHWZwScd4LtBKpUcsb9Rnlc6fzY8BIQ/viewform ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLQO_khpXH2V986OkJHWZwScd4LtBKpUcsb9Rnlc6fzY8BIQ/viewform ../add_file/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLQO_khpXH2V986OkJHWZwScd4LtBKpUcsb9Rnlc6fzY8BIQ/viewform

ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLQO_khpXH2V986OkJHWZwScd4LtBKpUcsb9Rnlc6fzY8BIQ/viewform ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLQO_khpXH2V986OkJHWZwScd4LtBKpUcsb9Rnlc6fzY8BIQ/viewform ../add_file/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLQO_khpXH2V986OkJHWZwScd4LtBKpUcsb9Rnlc6fzY8BIQ/viewform

ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLQO_khpXH2V986OkJHWZwScd4LtBKpUcsb9Rnlc6fzY8BIQ/viewform ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLQO_khpXH2V986OkJHWZwScd4LtBKpUcsb9Rnlc6fzY8BIQ/viewform ../add_file/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLQO_khpXH2V986OkJHWZwScd4LtBKpUcsb9Rnlc6fzY8BIQ/viewform

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธี (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 19 กันยายน 2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธี (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 19 กันยายน 2562
 ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนสาย 1318 ม.5 , ม.4 ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
 ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายพิชัย ได้ลาภ เชื่อต่อสาย 1318 - คลองวง ม.8 บ้านนิคมสหกรณ์ ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
 ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดหน้าบ้านนางสาววรรณพร โรยสูงเนิน ม.2 บ้านศิริพัฒนา ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
 ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน นายบุญทิ้ง - คลองวง ม.4 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
 ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อสูบน้ำไฟฟ้า บ้านป่ากระทุ่ม พร้อมประตูน้ำ ม.1 บ้านป่ากระทุ่ม ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
 ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ร.ร. อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
 ประกาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนนต์สูงสุดดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัดต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ลื้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
 ประกาศ เรื่อง ก่อสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล้อ แบบยกสูง ดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562
 ประกาศ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562
 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
 แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงงาน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 ตั่งแต่เดือน ต.ค. 61- ธ.ค. 61 และ ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน ม.ค.62- มี.ค.62
 ราคากลางโครงการข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ลงวันที่ 2 เม.ย. 2562
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวจราจร แบบAsphaltic  หมู่ 3  บ้านไร่เมืองกาญจน์ ต.หนองบัว  อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 1,2,4,8 9 ต.หนองบัว
 ประกาศ เรื่อง แจ้งการชำระภาษีบำรุงท้องที่
 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA CAPE SEAL ซอยที่ 1 ม.1 ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่่ 21 ส.ค. 2561
 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน (ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ประกาศผลการสอบราคา
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธี (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 19 กันยายน 2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธี (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 19 กันยายน 2562
 ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนสาย 1318 ม.5 , ม.4 ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
 ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายพิชัย ได้ลาภ เชื่อต่อสาย 1318 - คลองวง ม.8 บ้านนิคมสหกรณ์ ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
 ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดหน้าบ้านนางสาววรรณพร โรยสูงเนิน ม.2 บ้านศิริพัฒนา ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
 ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน นายบุญทิ้ง - คลองวง ม.4 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
 ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อสูบน้ำไฟฟ้า บ้านป่ากระทุ่ม พร้อมประตูน้ำ ม.1 บ้านป่ากระทุ่ม ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
 ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ร.ร. อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
 ประกาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนนต์สูงสุดดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัดต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ลื้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
 ประกาศ เรื่อง ก่อสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล้อ แบบยกสูง ดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562
 ประกาศ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562
 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
 แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงงาน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 ตั่งแต่เดือน ต.ค. 61- ธ.ค. 61 และ ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน ม.ค.62- มี.ค.62
 ราคากลางโครงการข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ลงวันที่ 2 เม.ย. 2562
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวจราจร แบบAsphaltic  หมู่ 3  บ้านไร่เมืองกาญจน์ ต.หนองบัว  อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 1,2,4,8 9 ต.หนองบัว
 ประกาศ เรื่อง แจ้งการชำระภาษีบำรุงท้องที่
 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA CAPE SEAL ซอยที่ 1 ม.1 ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่่ 21 ส.ค. 2561
 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน (ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ประกาศผลการสอบราคา
../add_file/
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธี (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 19 กันยายน 2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธี (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 19 กันยายน 2562
 ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนสาย 1318 ม.5 , ม.4 ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
 ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายพิชัย ได้ลาภ เชื่อต่อสาย 1318 - คลองวง ม.8 บ้านนิคมสหกรณ์ ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
 ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดหน้าบ้านนางสาววรรณพร โรยสูงเนิน ม.2 บ้านศิริพัฒนา ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
 ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน นายบุญทิ้ง - คลองวง ม.4 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
 ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อสูบน้ำไฟฟ้า บ้านป่ากระทุ่ม พร้อมประตูน้ำ ม.1 บ้านป่ากระทุ่ม ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
 ประกาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ร.ร. อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลวันที่ 2 ก.ย. 62
 ประกาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนนต์สูงสุดดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัดต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ลื้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
 ประกาศ เรื่อง ก่อสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล้อ แบบยกสูง ดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562
 ประกาศ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562
 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
 แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงงาน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 ตั่งแต่เดือน ต.ค. 61- ธ.ค. 61 และ ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน ม.ค.62- มี.ค.62
 ราคากลางโครงการข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ลงวันที่ 2 เม.ย. 2562
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวจราจร แบบAsphaltic  หมู่ 3  บ้านไร่เมืองกาญจน์ ต.หนองบัว  อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 1,2,4,8 9 ต.หนองบัว
 ประกาศ เรื่อง แจ้งการชำระภาษีบำรุงท้องที่
 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA CAPE SEAL ซอยที่ 1 ม.1 ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่่ 21 ส.ค. 2561
 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน (ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ประกาศผลการสอบราคา


ชื่อไฟล์ : ทางรถยนต์ เส้นทางที่1 ตามทางหลวงหมายเลข1 ผ่านจังหวัดนครสวรรค ์เข้ากำแพงเพชรเข้าสู่ ทางหลวง หมายเลข 101 ผ่านอำเภอพรานกระต่าย อ.คีรีมาศ ระยะทาง ประมาณ 440 กม. จะถึงจังหวัดสุโขทัย จากนั้น มาตามทางหมายเลข101 ผ่านอำเภอศรีสำโรง เข้าสวรรคโลก มาที่อำเภอศรีนคร แล้วลงใต้จากอำเภอ ประมาณ 8 กม เส้นทางที่2 ตามทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ กม. ที่ 50 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่าน อยุธยามุ่งสู่นครสวรรค์ แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 117 ตรงเข้าพิษณุโลก ก่อน จะเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 12 เข้าสุโขทัย รวมระยะทาง 427 กิโลเมตร จะถึงจังหวัดสุโขทัย จากนั้น มาตามทางหมายเลข101 ผ่านอำเภอศรีสำโรง เข้า อ.สวรรคโลก มาที่อำเภอศรีนคร แล้วลงใต้จากอำเภอ ประมาณ 8 กม ทางรถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารทั้งแบบธรรมดาและปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนน กำแพงเพชร 2 ทุกวันจากกรุงเทพฯ-สุโขทัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง ติดต่อ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) โทร. 936-3660, 936-3666 นอกจากนี้ ยังมีบริษัทเดินรถเอกชนวิ่งบริการ ได้แก่ บริษัท วินทัวร์ โทร. 611-039 และบริษัท พิษณุโลกยานยนต์ โทร. 258-941, 258-647 ทางรถไฟ มีรถด่วนและรถเร็วสายเหนือออกจากสถานีหัวลำโพง ไปลงที่พิษณุโลกทุกวัน จากนั้น จึงเดินทางต่อโดย รถประจำทางไปสุโขทัย อีก 59 กิโลเมตร ติดต่อรายละเอียดที่หน่วย บริการเดินทาง โทร. 223-7010, 223-7020 ทางเครื่องบิน การบินไทยมีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปลงที่พิษณุโลกทุกวัน วันละ 4-5 เที่ยว จากนั้นจึงเดินทางต่อโดย รถยนต์ไปสุโขทัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 280-0060, 628-2000 พิษณุโลก (055)258-029, 258-020 บางกอกแอร์เวย์ มีเครื่องบินจากกรุงเทพฯ-สุโขทัย ออกวันละ 1 เที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 229-3456-63 พิษณุโลก (055) 612448 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ทางรถยนต์ เส้นทางที่1 ตามทางหลวงหมายเลข1 ผ่านจังหวัดนครสวรรค ์เข้ากำแพงเพชรเข้าสู่ ทางหลวง หมายเลข 101 ผ่านอำเภอพรานกระต่าย อ.คีรีมาศ ระยะทาง ประมาณ 440 กม. จะถึงจังหวัดสุโขทัย จากนั้น มาตามทางหมายเลข101 ผ่านอำเภอศรีสำโรง เข้าสวรรคโลก มาที่อำเภอศรีนคร แล้วลงใต้จากอำเภอ ประมาณ 8 กม เส้นทางที่2 ตามทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ กม. ที่ 50 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่าน อยุธยามุ่งสู่นครสวรรค์ แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 117 ตรงเข้าพิษณุโลก ก่อน จะเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 12 เข้าสุโขทัย รวมระยะทาง 427 กิโลเมตร จะถึงจังหวัดสุโขทัย จากนั้น มาตามทางหมายเลข101 ผ่านอำเภอศรีสำโรง เข้า อ.สวรรคโลก มาที่อำเภอศรีนคร แล้วลงใต้จากอำเภอ ประมาณ 8 กม ทางรถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารทั้งแบบธรรมดาและปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนน กำแพงเพชร 2 ทุกวันจากกรุงเทพฯ-สุโขทัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง ติดต่อ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) โทร. 936-3660, 936-3666 นอกจากนี้ ยังมีบริษัทเดินรถเอกชนวิ่งบริการ ได้แก่ บริษัท วินทัวร์ โทร. 611-039 และบริษัท พิษณุโลกยานยนต์ โทร. 258-941, 258-647 ทางรถไฟ มีรถด่วนและรถเร็วสายเหนือออกจากสถานีหัวลำโพง ไปลงที่พิษณุโลกทุกวัน จากนั้น จึงเดินทางต่อโดย รถประจำทางไปสุโขทัย อีก 59 กิโลเมตร ติดต่อรายละเอียดที่หน่วย บริการเดินทาง โทร. 223-7010, 223-7020 ทางเครื่องบิน การบินไทยมีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปลงที่พิษณุโลกทุกวัน วันละ 4-5 เที่ยว จากนั้นจึงเดินทางต่อโดย รถยนต์ไปสุโขทัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 280-0060, 628-2000 พิษณุโลก (055)258-029, 258-020 บางกอกแอร์เวย์ มีเครื่องบินจากกรุงเทพฯ-สุโขทัย ออกวันละ 1 เที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 229-3456-63 พิษณุโลก (055) 612448 ../add_file/ทางรถยนต์ เส้นทางที่1 ตามทางหลวงหมายเลข1 ผ่านจังหวัดนครสวรรค ์เข้ากำแพงเพชรเข้าสู่ ทางหลวง หมายเลข 101 ผ่านอำเภอพรานกระต่าย อ.คีรีมาศ ระยะทาง ประมาณ 440 กม. จะถึงจังหวัดสุโขทัย จากนั้น มาตามทางหมายเลข101 ผ่านอำเภอศรีสำโรง เข้าสวรรคโลก มาที่อำเภอศรีนคร แล้วลงใต้จากอำเภอ ประมาณ 8 กม เส้นทางที่2 ตามทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ กม. ที่ 50 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่าน อยุธยามุ่งสู่นครสวรรค์ แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 117 ตรงเข้าพิษณุโลก ก่อน จะเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 12 เข้าสุโขทัย รวมระยะทาง 427 กิโลเมตร จะถึงจังหวัดสุโขทัย จากนั้น มาตามทางหมายเลข101 ผ่านอำเภอศรีสำโรง เข้า อ.สวรรคโลก มาที่อำเภอศรีนคร แล้วลงใต้จากอำเภอ ประมาณ 8 กม ทางรถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารทั้งแบบธรรมดาและปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนน กำแพงเพชร 2 ทุกวันจากกรุงเทพฯ-สุโขทัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง ติดต่อ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) โทร. 936-3660, 936-3666 นอกจากนี้ ยังมีบริษัทเดินรถเอกชนวิ่งบริการ ได้แก่ บริษัท วินทัวร์ โทร. 611-039 และบริษัท พิษณุโลกยานยนต์ โทร. 258-941, 258-647 ทางรถไฟ มีรถด่วนและรถเร็วสายเหนือออกจากสถานีหัวลำโพง ไปลงที่พิษณุโลกทุกวัน จากนั้น จึงเดินทางต่อโดย รถประจำทางไปสุโขทัย อีก 59 กิโลเมตร ติดต่อรายละเอียดที่หน่วย บริการเดินทาง โทร. 223-7010, 223-7020 ทางเครื่องบิน การบินไทยมีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปลงที่พิษณุโลกทุกวัน วันละ 4-5 เที่ยว จากนั้นจึงเดินทางต่อโดย รถยนต์ไปสุโขทัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 280-0060, 628-2000 พิษณุโลก (055)258-029, 258-020 บางกอกแอร์เวย์ มีเครื่องบินจากกรุงเทพฯ-สุโขทัย ออกวันละ 1 เที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 229-3456-63 พิษณุโลก (055) 612448

ชื่อไฟล์ :

ประกาศ
 ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
ประกาศ เรื่องบังคับใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติม)ฉบับที่ 2
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พ.ศ. 2561
ประกาศเรื่อง การบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มละเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผน พัฒนาบุคลากร
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2561)
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1.2561
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบันที่ 1
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562
 
รายงานผลการติดตาม/รายงานผลการดำเนินงาน
 
 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือนแรก)
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2559-2561) ประจำปี 2559
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

ประกาศ
 ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
ประกาศ เรื่องบังคับใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติม)ฉบับที่ 2
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พ.ศ. 2561
ประกาศเรื่อง การบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มละเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผน พัฒนาบุคลากร
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2561)
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1.2561
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบันที่ 1
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562
 
รายงานผลการติดตาม/รายงานผลการดำเนินงาน
 
 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือนแรก)
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2559-2561) ประจำปี 2559
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
../add_file/

ประกาศ
 ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
ประกาศ เรื่องบังคับใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติม)ฉบับที่ 2
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พ.ศ. 2561
ประกาศเรื่อง การบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มละเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผน พัฒนาบุคลากร
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2561)
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1.2561
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบันที่ 1
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562
 
รายงานผลการติดตาม/รายงานผลการดำเนินงาน
 
 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือนแรก)
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2559-2561) ประจำปี 2559
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ชื่อไฟล์ :
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 

../add_file/
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 ชื่อไฟล์ :
 
 ราคากลางโครงการข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8 โครงการ ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
 ประชาสัมพันธ์เรื่องการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 จดหมายข่าว อบต.หนองบัว
 คู่มือการปฎิบัติงาน
 คู่มือบริการสำหรับประชาชน
 กฎหหมายที่เกี่ยวข้อง
 อำนาจหน้าที่ ของ อปท.
 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งสัยในการทำงานของ อบต.หนองบัว
 ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
 ข้อมูลเชิงสถิติผู้ใช้บริการ
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
 
 ราคากลางโครงการข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8 โครงการ ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
 ประชาสัมพันธ์เรื่องการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 จดหมายข่าว อบต.หนองบัว
 คู่มือการปฎิบัติงาน
 คู่มือบริการสำหรับประชาชน
 กฎหหมายที่เกี่ยวข้อง
 อำนาจหน้าที่ ของ อปท.
 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งสัยในการทำงานของ อบต.หนองบัว
 ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
 ข้อมูลเชิงสถิติผู้ใช้บริการ
../add_file/
 
 ราคากลางโครงการข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8 โครงการ ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
 ประชาสัมพันธ์เรื่องการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 จดหมายข่าว อบต.หนองบัว
 คู่มือการปฎิบัติงาน
 คู่มือบริการสำหรับประชาชน
 กฎหหมายที่เกี่ยวข้อง
 อำนาจหน้าที่ ของ อปท.
 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งสัยในการทำงานของ อบต.หนองบัว
 ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
 ข้อมูลเชิงสถิติผู้ใช้บริการ


ชื่อไฟล์ : VHxvuxZMon84051.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Tu5FfgKTue85814.pdf

ชื่อไฟล์ : fx8P42PThu85849.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : KDnSPEzMon83818.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : jgvA69sTue90225.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : EeetdOuWed92546.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : PrYzUBuWed90140.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : jFRg1uEThu95126.pdf

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เบอร์โทรศัพท์ สำนักงาน 055-951-302 เบอร์โทรศัพท์ นายก อบต 081-0441706 หรือท่านสามารถร้องเรียนการทุจริตได้ตาม link ด้านล่างนี้ และสามารถร้องเรียนได้ด้วยตนเอง หรือยื่นคำร้องตามแบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เบอร์โทรศัพท์ สำนักงาน 055-951-302 เบอร์โทรศัพท์ นายก อบต 081-0441706 หรือท่านสามารถร้องเรียนการทุจริตได้ตาม link ด้านล่างนี้ และสามารถร้องเรียนได้ด้วยตนเอง หรือยื่นคำร้องตามแบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ../add_file/ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เบอร์โทรศัพท์ สำนักงาน 055-951-302 เบอร์โทรศัพท์ นายก อบต 081-0441706 หรือท่านสามารถร้องเรียนการทุจริตได้ตาม link ด้านล่างนี้ และสามารถร้องเรียนได้ด้วยตนเอง หรือยื่นคำร้องตามแบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : https://www.nongbuasrinakhon.go.th ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://www.nongbuasrinakhon.go.th ../add_file/https://www.nongbuasrinakhon.go.th

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : https://www.nongbuasrinakhon.go.th/index/index.php?page=ny ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://www.nongbuasrinakhon.go.th/index/index.php?page=ny ../add_file/https://www.nongbuasrinakhon.go.th/index/index.php?page=ny

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : https://www.nongbuasrinakhon.go.th/index/index.php?page=rq ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://www.nongbuasrinakhon.go.th/index/index.php?page=rq ../add_file/https://www.nongbuasrinakhon.go.th/index/index.php?page=rq

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : https://web.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2-192649677928814/?_rdc=1&_rdr ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://web.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2-192649677928814/?_rdc=1&_rdr ../add_file/https://web.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2-192649677928814/?_rdc=1&_rdr

ชื่อไฟล์ : zn66FmeThu45739.jpg

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : b3wRD4UMon34520.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : swnPLitWed85448.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 07im2SrWed32341.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : qKpZz0mWed32659.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : XIbN9lNWed32800.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : OvsakqCWed33019.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : wByPO3wThu84323.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : MzdLH8xFri83116.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : PIPuczKMon84250.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 0Kj29WWMon14806.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : TOV2AnITue83725.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : jaI3mJATue41559.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Z4Jug1QWed82914.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : XAl6732Fri83755.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : sOpi3UlMon84138.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : FSdY7cYTue11330.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ypfPRkcWed125750.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 0T01HnsThu81728.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : k3gjfaVFri83030.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : พริกแจวจินดาปลอดสารพิษ กลุ่มเกษตร กาญจนบุรีได้ตั้งขึ้นมา จากการรวมตัวกันของเกษตรกรที่ปลูกพริกพันธุ์ จินดาจำนวน 25 คน โดยเน้นการปลูกที่ปลอดภัยจากสารพิษ โดยการใช้ปุ๋ยหมักและสารสกัดจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ส่วนสารเคมีจะใช้เพียง กรณีมีโรคแมลงระบาดจำนวนมาก มีสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในหมู่ที่3 บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนครเนื่องจาก ประชาชน ในหมู่ที่3 มีภูมิลำเนาเดิมมาจากกาญจนบุรี และอพยพถิ่นมาตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จึงใช้ชื่อว่า บ้านไร่ เมืองกาญจน ์ตาม ถิ่นฐานเดิมของตน และได้นำพันธุ์พริกจินดาซึ่งเคยปลูกกันมากที่จังหวัดกาญจนบุรี มาปลูกที่ตำบลหนองบัวโดย การส่งเสริมของ นิคม สหกรณ์หนองบัว พริกแจวจินดาสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนตำบลหนองบัว โดยมีผลผลิตทั้งตำบล ประมาณ 244 ตัน มูลค่า48,886,000 บาทต่อปี ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: พริกแจวจินดาปลอดสารพิษ กลุ่มเกษตร กาญจนบุรีได้ตั้งขึ้นมา จากการรวมตัวกันของเกษตรกรที่ปลูกพริกพันธุ์ จินดาจำนวน 25 คน โดยเน้นการปลูกที่ปลอดภัยจากสารพิษ โดยการใช้ปุ๋ยหมักและสารสกัดจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ส่วนสารเคมีจะใช้เพียง กรณีมีโรคแมลงระบาดจำนวนมาก มีสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในหมู่ที่3 บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนครเนื่องจาก ประชาชน ในหมู่ที่3 มีภูมิลำเนาเดิมมาจากกาญจนบุรี และอพยพถิ่นมาตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จึงใช้ชื่อว่า บ้านไร่ เมืองกาญจน ์ตาม ถิ่นฐานเดิมของตน และได้นำพันธุ์พริกจินดาซึ่งเคยปลูกกันมากที่จังหวัดกาญจนบุรี มาปลูกที่ตำบลหนองบัวโดย การส่งเสริมของ นิคม สหกรณ์หนองบัว พริกแจวจินดาสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนตำบลหนองบัว โดยมีผลผลิตทั้งตำบล ประมาณ 244 ตัน มูลค่า48,886,000 บาทต่อปี ../add_file/ พริกแจวจินดาปลอดสารพิษ กลุ่มเกษตร กาญจนบุรีได้ตั้งขึ้นมา จากการรวมตัวกันของเกษตรกรที่ปลูกพริกพันธุ์ จินดาจำนวน 25 คน โดยเน้นการปลูกที่ปลอดภัยจากสารพิษ โดยการใช้ปุ๋ยหมักและสารสกัดจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ส่วนสารเคมีจะใช้เพียง กรณีมีโรคแมลงระบาดจำนวนมาก มีสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในหมู่ที่3 บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนครเนื่องจาก ประชาชน ในหมู่ที่3 มีภูมิลำเนาเดิมมาจากกาญจนบุรี และอพยพถิ่นมาตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จึงใช้ชื่อว่า บ้านไร่ เมืองกาญจน ์ตาม ถิ่นฐานเดิมของตน และได้นำพันธุ์พริกจินดาซึ่งเคยปลูกกันมากที่จังหวัดกาญจนบุรี มาปลูกที่ตำบลหนองบัวโดย การส่งเสริมของ นิคม สหกรณ์หนองบัว พริกแจวจินดาสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนตำบลหนองบัว โดยมีผลผลิตทั้งตำบล ประมาณ 244 ตัน มูลค่า48,886,000 บาทต่อปี

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว ซึ่งมีประธานกลุ่มได้แก่ นางพยอม สร้อยภุมมา ดำเนินการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และผลิตภัณฑ์ได้รับเกียรติบัตรรับรอง เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อบระดับ 4 ดาวของตำบลหนองบัว ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว ซึ่งมีประธานกลุ่มได้แก่ นางพยอม สร้อยภุมมา ดำเนินการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และผลิตภัณฑ์ได้รับเกียรติบัตรรับรอง เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อบระดับ 4 ดาวของตำบลหนองบัว ../add_file/ เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว ซึ่งมีประธานกลุ่มได้แก่ นางพยอม สร้อยภุมมา ดำเนินการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และผลิตภัณฑ์ได้รับเกียรติบัตรรับรอง เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อบระดับ 4 ดาวของตำบลหนองบัว

ชื่อไฟล์ : ตำบลหนองบัวเป็นตำบลนำร่องที่ส่งเสริมให้ เกษตรกรใช้สาร ชีวภาพทดแทนสารเคมี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ใช้งบประมาณภายใต้โครงการ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ดำเนินการก่อสร้างอาคาร และจัดซื้อเครื่องจักร ในการผลิตปุ๋ย อินทรีย์ อัดเม็ด จากนั้นได้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 230 คน และได้ระดมหุ้นเพื่อใช้เป็นกองทุน ในการดำเนินการผลิต เป็นเงิน 76,200 บาท ทั้งนี้มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมเกษตรกร ในตำบลหนองบัวทั้ง8หมู่บ้าน ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนในการผลิตภาคเกษตรกรรม และสามารถขยายผลไปสู่ตำบลใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อตอบสนอง นโยบายรัฐบาล ในการผลิตพืชที่ปลอดภัย ให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ในปีงบประมาณ 2547 - 2548 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวได้อุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการ การบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล หนองบัว เป็นเงิน 200,000 บาทเป็นกองทุนในการจัดซื้อวัสดุในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ในปัจจุบันสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจำหน่ายให้แก่เกษตรกร ในอัตรากระสอบละ 320 บาท น้ำหนัก35กิโลกรัม ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงจากเดิมถึงร้อยละ50 แผนงานในอนาคตมีโครงการที่จะผลิตปุ๋ยและสารสกัดชีวภาพ แบบครบวงจร โดยการของบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและน้ำชีวภาพ เพื่อเป็นสินค้าของ ตำบลหนองบัว ตามโครงการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) ตามยุทธศาสตร์จังหวัดสุโขทัยด้านที่4 ในเรื่องการท่องเที่ยว และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตำบลหนองบัวเป็นตำบลนำร่องที่ส่งเสริมให้ เกษตรกรใช้สาร ชีวภาพทดแทนสารเคมี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ใช้งบประมาณภายใต้โครงการ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ดำเนินการก่อสร้างอาคาร และจัดซื้อเครื่องจักร ในการผลิตปุ๋ย อินทรีย์ อัดเม็ด จากนั้นได้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 230 คน และได้ระดมหุ้นเพื่อใช้เป็นกองทุน ในการดำเนินการผลิต เป็นเงิน 76,200 บาท ทั้งนี้มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมเกษตรกร ในตำบลหนองบัวทั้ง8หมู่บ้าน ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนในการผลิตภาคเกษตรกรรม และสามารถขยายผลไปสู่ตำบลใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อตอบสนอง นโยบายรัฐบาล ในการผลิตพืชที่ปลอดภัย ให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ในปีงบประมาณ 2547 - 2548 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวได้อุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการ การบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล หนองบัว เป็นเงิน 200,000 บาทเป็นกองทุนในการจัดซื้อวัสดุในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ในปัจจุบันสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจำหน่ายให้แก่เกษตรกร ในอัตรากระสอบละ 320 บาท น้ำหนัก35กิโลกรัม ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงจากเดิมถึงร้อยละ50 แผนงานในอนาคตมีโครงการที่จะผลิตปุ๋ยและสารสกัดชีวภาพ แบบครบวงจร โดยการของบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและน้ำชีวภาพ เพื่อเป็นสินค้าของ ตำบลหนองบัว ตามโครงการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) ตามยุทธศาสตร์จังหวัดสุโขทัยด้านที่4 ในเรื่องการท่องเที่ยว และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ../add_file/ ตำบลหนองบัวเป็นตำบลนำร่องที่ส่งเสริมให้ เกษตรกรใช้สาร ชีวภาพทดแทนสารเคมี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ใช้งบประมาณภายใต้โครงการ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ดำเนินการก่อสร้างอาคาร และจัดซื้อเครื่องจักร ในการผลิตปุ๋ย อินทรีย์ อัดเม็ด จากนั้นได้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 230 คน และได้ระดมหุ้นเพื่อใช้เป็นกองทุน ในการดำเนินการผลิต เป็นเงิน 76,200 บาท ทั้งนี้มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมเกษตรกร ในตำบลหนองบัวทั้ง8หมู่บ้าน ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนในการผลิตภาคเกษตรกรรม และสามารถขยายผลไปสู่ตำบลใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อตอบสนอง นโยบายรัฐบาล ในการผลิตพืชที่ปลอดภัย ให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ในปีงบประมาณ 2547 - 2548 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวได้อุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการ การบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล หนองบัว เป็นเงิน 200,000 บาทเป็นกองทุนในการจัดซื้อวัสดุในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ในปัจจุบันสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจำหน่ายให้แก่เกษตรกร ในอัตรากระสอบละ 320 บาท น้ำหนัก35กิโลกรัม ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงจากเดิมถึงร้อยละ50 แผนงานในอนาคตมีโครงการที่จะผลิตปุ๋ยและสารสกัดชีวภาพ แบบครบวงจร โดยการของบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและน้ำชีวภาพ เพื่อเป็นสินค้าของ ตำบลหนองบัว ตามโครงการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) ตามยุทธศาสตร์จังหวัดสุโขทัยด้านที่4 ในเรื่องการท่องเที่ยว และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : fzn2gt8Thu44024.jpg

ชื่อไฟล์ : BC8z20rThu44031.jpg

ชื่อไฟล์ : jKs91gsThu44135.jpg

ชื่อไฟล์ : gQulmyGThu44145.jpg

ชื่อไฟล์ : 3kFFwsIThu44151.jpg

ชื่อไฟล์ : 23AdWhLThu44218.jpg

ชื่อไฟล์ : ngcH0XIThu44224.jpg

ชื่อไฟล์ : V0qOBzwThu44230.jpg

ชื่อไฟล์ : PWotRXHThu44235.jpg

ชื่อไฟล์ : ilJh7k6Mon82830.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : U4NW0FiTue83647.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : z1YCOrbFri93529.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : uwvyLhIMon91330.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 3CHF8NKMon91402.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ryuf8QNMon91426.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : VA6qm00Wed115408.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1Oyru5nThu115412.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : YPImtf6Thu12422.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : UNur3KNThu12636.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 6GqsN4KThu24929.jpg

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 213 หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180 โทรศัพท์ 0-5595-1302 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ และนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาบังคับใช้แทน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งท่านจะได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จำนวน 2 รอบ ดังนี้ 1. หนังสือแจ้งข้อมูลการออกสำรวจพื้นที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง (ภ.ด.ส.๓) จะจัดส่งให้ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 2. หนังสือแจ้งการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2563 จะจัดส่งให้ภายในเดือนมิถุนายน 2563 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมชำระภาษีภายในเดือนเมษายน ของทุกปี เฉพาะปี 2563 ขยายระยะเวลาชำระภาษีไปถึง ภายในเดือนสิงหาคม 2563 - ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในวันและเวลาราชการ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 213 หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180 โทรศัพท์ 0-5595-1302 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ และนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาบังคับใช้แทน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งท่านจะได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จำนวน 2 รอบ ดังนี้ 1. หนังสือแจ้งข้อมูลการออกสำรวจพื้นที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง (ภ.ด.ส.๓) จะจัดส่งให้ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 2. หนังสือแจ้งการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2563 จะจัดส่งให้ภายในเดือนมิถุนายน 2563 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมชำระภาษีภายในเดือนเมษายน ของทุกปี เฉพาะปี 2563 ขยายระยะเวลาชำระภาษีไปถึง ภายในเดือนสิงหาคม 2563 - ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในวันและเวลาราชการ ../add_file/ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 213 หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180 โทรศัพท์ 0-5595-1302 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ และนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาบังคับใช้แทน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งท่านจะได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จำนวน 2 รอบ ดังนี้ 1. หนังสือแจ้งข้อมูลการออกสำรวจพื้นที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง (ภ.ด.ส.๓) จะจัดส่งให้ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 2. หนังสือแจ้งการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2563 จะจัดส่งให้ภายในเดือนมิถุนายน 2563 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมชำระภาษีภายในเดือนเมษายน ของทุกปี เฉพาะปี 2563 ขยายระยะเวลาชำระภาษีไปถึง ภายในเดือนสิงหาคม 2563 - ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในวันและเวลาราชการ

ชื่อไฟล์ : EUG7hi2Tue82318.pdf

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : ประวัติความเป็นมา ของโครงการศูนย์ผลิตอาหารชุมชนตำบลหนองบัว (บึงลับแล)บริเวณบึงลับแลเดิมมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ สภาพตัวบึงมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่แต่ตื้นเขิน ช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมมาก ฤดูแล้งน้ำจะแห้ง ราษฎรรอบๆบริเวณบึงได้ใช้ประโยชน์น้ำจาก บึงทำการเกษตรและการประมง ซึ่งเป็นแหล่งประมงที่สามารถเลี้ยงคนในพื้นที่ตำบลหนองบัว และตำบลข้างเคียง บริเวณกลางบึงมีหลายหน่วยงานเข้า ไปขุดเป็นสระน้ำขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้ำให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2483 กรมพัฒนาที่ดิน (ส่วนกลาง) ได้ประสานกับองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัว ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่บึงลับแล หมู่ที่ 7 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เริ่มดำเนินการเดือน มกราคม 2545 แล้วเสร็จ เดือน กรกฏาคม 2545 งบประมาณ 14,339,000 บาท โดยมีลักษณะการก่อสร้าง ดังนี้ 1.) ขุดเป็นสระน้ำขนาดใหญ่บริเวณกลางบึงลับแล 2 สระ ความลึก 5 เมตรรวมเนื้อ ที่กักเก็บน้ำ 45 ไร่ 2.) ดินที่ได้จากการขุดสระนำมาถม และปรับเกลี่ยเป็นพื้นที่ ดังนี้ - พื้นที่ลานเอนกประสงค์ติดขอบสระทางด้านทิศตะวันออก ขนานไปกับความ ยาวของสระน้ำรวม พื้นที่ 32 ไร่ - พื้นที่เกษตรกรรมตัดขอบสระด้านทิศตะวันตก ขนานไปกับความยาวของสระ น้ำ เพื่อจัดรูปแบบเป็นแปลงสาธิตการปลูก พืชผักปลอดสารผิด รวมพื้นที่ 50 ไร่ ขุดเสร็จแล้วมีการปรับปรุงก้นบ่อโดยการใส่ปุ๋ยหมัก จำนวน 100 ตัน อัตรา 2 ตัน / ไร่ โดยจัดทำเป็นแปลงย่อยขนาด 1 ไร่ / ครัวเรือน บริเวณแปลงมีปั๊มน้ำ จำนวน 5 ตัว หัวจ่ายจำนวน 25 จุด - พื้นที่ถนนบริเวณรอบขอบสระแปลงเกษตรลานเอนกประสงค์และถนนเข้าบึง รวมพื้นที่ประมาณ 23 ไร่ - รวมพื้นที่โครงการ 150 ไร่ หลังจากการดำเนินการก่อสร้างกรมพัฒนาที่ดินได้ส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พัฒนาอาชีพในพื้นที่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ภายหลังได้รับมอบพื้นที่จากกรมการพัฒนาที่ดิน ได้จัดทำโครงการส่งเสริม ศูนย์ผลิตอาหารชุมชนตำบลหนองบัว (บึงลับแล) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อจัดทำเป็นแปลงสาธิตการปลูกพืชผักปลอดสารผิดโดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีฐานะยากจนใน พื้นที่ตำบลเป็นผู้ดำเนินการและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 2. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงอนุรักษ์ในอนาคต 3. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไข้ปัญหาความยากจนไร้ที่ทำกิน 4. เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชนตำบลหนองบัว วิธีการดำเนินงานในปี 2546 มีการคัดเลือกเกษตรเพื่อเข้าดำเนินการในพื้นที่ โดยการคัดเลือกเกษตรกรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองบัวเท่านั้น โดยคัดเลือกตามลำดับดังนี้ ลำดับที่ 1. เป็นครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินทำกิน และมีฐานะยากจน ลำดับที่ 2. เป็นครัวเรือนที่มีดินทำกินเล็กน้อยเพียงพอกับการครองชีพและมีที่ดินทำกิน ไม่เกิน 5 ไร่ /ครัวเรือน ลำดับที่ 3. เป็นเกษตรทั่วไปที่มีความพร้อมและความสมัครใจ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์ผลิตอาหารชุมชนตำบลหนองบัว (บึงลับแล) ในรุ่นแลกจำนวน 51 คนแต่ไม่ได้เข้าดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรเพราะไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ แต่ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมของสมาชิกผู้สมัครอยู่เสมอ ในปี พ.ศ.2547-2548 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม โดยมอบหมายให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหนองบัว เข้าดำเนินการโดยคัดเลือกเกษตรจากสมาชิกศูนย์ผลิตอาหารชุมชนตำบลหนองบัว เข้าดำเนินการกิจกรรมทำการเกษตรในพื้นที่ศูนย์ฯ ปลายปี พ.ศ.2549 ได้ประชุมสมาชิกกลุ่มเดิมเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมและยังสนใจสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยมีผู้สนใจที่จะเข้าร่วม โครงการ จำนวน 26 คน เพื่อเข้าทำกิจกรรมเกษตรในปีพ.ศ.2550 ปี พ.ศ. 2550 กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่โครงการศูนย์ผลิตอาหารชุมชนตำบลหนองบัว(บึงลับแล) มีดังนี้ 1. โครงการแปลงสาธิตการปลูกและขยายพันธุ์พืชทดแทนพลังงาน (สบู่ดำ) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนปี พ.ศ.2550 (เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ) จำนวน 6 ไร่ 2. โครงการส่งเสริมศูนย์ผลิตอาหารชุมชนตำบลหนองบัว (บึงลับแล) กิจกรรมการทำนาข้าว เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ปี พ.ศ. 2550 จำนวน 44 ไร่ ดำเนินการไปแล้วหนึ่งรอบการผลิต 3. โครงการข้าวปลอดสารพิษ ของกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสุโขทัย 4. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท ปี พ.ศ.2550 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประวัติความเป็นมา ของโครงการศูนย์ผลิตอาหารชุมชนตำบลหนองบัว (บึงลับแล)บริเวณบึงลับแลเดิมมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ สภาพตัวบึงมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่แต่ตื้นเขิน ช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมมาก ฤดูแล้งน้ำจะแห้ง ราษฎรรอบๆบริเวณบึงได้ใช้ประโยชน์น้ำจาก บึงทำการเกษตรและการประมง ซึ่งเป็นแหล่งประมงที่สามารถเลี้ยงคนในพื้นที่ตำบลหนองบัว และตำบลข้างเคียง บริเวณกลางบึงมีหลายหน่วยงานเข้า ไปขุดเป็นสระน้ำขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้ำให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2483 กรมพัฒนาที่ดิน (ส่วนกลาง) ได้ประสานกับองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัว ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่บึงลับแล หมู่ที่ 7 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เริ่มดำเนินการเดือน มกราคม 2545 แล้วเสร็จ เดือน กรกฏาคม 2545 งบประมาณ 14,339,000 บาท โดยมีลักษณะการก่อสร้าง ดังนี้ 1.) ขุดเป็นสระน้ำขนาดใหญ่บริเวณกลางบึงลับแล 2 สระ ความลึก 5 เมตรรวมเนื้อ ที่กักเก็บน้ำ 45 ไร่ 2.) ดินที่ได้จากการขุดสระนำมาถม และปรับเกลี่ยเป็นพื้นที่ ดังนี้ - พื้นที่ลานเอนกประสงค์ติดขอบสระทางด้านทิศตะวันออก ขนานไปกับความ ยาวของสระน้ำรวม พื้นที่ 32 ไร่ - พื้นที่เกษตรกรรมตัดขอบสระด้านทิศตะวันตก ขนานไปกับความยาวของสระ น้ำ เพื่อจัดรูปแบบเป็นแปลงสาธิตการปลูก พืชผักปลอดสารผิด รวมพื้นที่ 50 ไร่ ขุดเสร็จแล้วมีการปรับปรุงก้นบ่อโดยการใส่ปุ๋ยหมัก จำนวน 100 ตัน อัตรา 2 ตัน / ไร่ โดยจัดทำเป็นแปลงย่อยขนาด 1 ไร่ / ครัวเรือน บริเวณแปลงมีปั๊มน้ำ จำนวน 5 ตัว หัวจ่ายจำนวน 25 จุด - พื้นที่ถนนบริเวณรอบขอบสระแปลงเกษตรลานเอนกประสงค์และถนนเข้าบึง รวมพื้นที่ประมาณ 23 ไร่ - รวมพื้นที่โครงการ 150 ไร่ หลังจากการดำเนินการก่อสร้างกรมพัฒนาที่ดินได้ส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พัฒนาอาชีพในพื้นที่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ภายหลังได้รับมอบพื้นที่จากกรมการพัฒนาที่ดิน ได้จัดทำโครงการส่งเสริม ศูนย์ผลิตอาหารชุมชนตำบลหนองบัว (บึงลับแล) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อจัดทำเป็นแปลงสาธิตการปลูกพืชผักปลอดสารผิดโดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีฐานะยากจนใน พื้นที่ตำบลเป็นผู้ดำเนินการและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 2. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงอนุรักษ์ในอนาคต 3. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไข้ปัญหาความยากจนไร้ที่ทำกิน 4. เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชนตำบลหนองบัว วิธีการดำเนินงานในปี 2546 มีการคัดเลือกเกษตรเพื่อเข้าดำเนินการในพื้นที่ โดยการคัดเลือกเกษตรกรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองบัวเท่านั้น โดยคัดเลือกตามลำดับดังนี้ ลำดับที่ 1. เป็นครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินทำกิน และมีฐานะยากจน ลำดับที่ 2. เป็นครัวเรือนที่มีดินทำกินเล็กน้อยเพียงพอกับการครองชีพและมีที่ดินทำกิน ไม่เกิน 5 ไร่ /ครัวเรือน ลำดับที่ 3. เป็นเกษตรทั่วไปที่มีความพร้อมและความสมัครใจ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์ผลิตอาหารชุมชนตำบลหนองบัว (บึงลับแล) ในรุ่นแลกจำนวน 51 คนแต่ไม่ได้เข้าดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรเพราะไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ แต่ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมของสมาชิกผู้สมัครอยู่เสมอ ในปี พ.ศ.2547-2548 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม โดยมอบหมายให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหนองบัว เข้าดำเนินการโดยคัดเลือกเกษตรจากสมาชิกศูนย์ผลิตอาหารชุมชนตำบลหนองบัว เข้าดำเนินการกิจกรรมทำการเกษตรในพื้นที่ศูนย์ฯ ปลายปี พ.ศ.2549 ได้ประชุมสมาชิกกลุ่มเดิมเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมและยังสนใจสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยมีผู้สนใจที่จะเข้าร่วม โครงการ จำนวน 26 คน เพื่อเข้าทำกิจกรรมเกษตรในปีพ.ศ.2550 ปี พ.ศ. 2550 กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่โครงการศูนย์ผลิตอาหารชุมชนตำบลหนองบัว(บึงลับแล) มีดังนี้ 1. โครงการแปลงสาธิตการปลูกและขยายพันธุ์พืชทดแทนพลังงาน (สบู่ดำ) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนปี พ.ศ.2550 (เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ) จำนวน 6 ไร่ 2. โครงการส่งเสริมศูนย์ผลิตอาหารชุมชนตำบลหนองบัว (บึงลับแล) กิจกรรมการทำนาข้าว เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ปี พ.ศ. 2550 จำนวน 44 ไร่ ดำเนินการไปแล้วหนึ่งรอบการผลิต 3. โครงการข้าวปลอดสารพิษ ของกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสุโขทัย 4. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท ปี พ.ศ.2550 ../add_file/ ประวัติความเป็นมา ของโครงการศูนย์ผลิตอาหารชุมชนตำบลหนองบัว (บึงลับแล)บริเวณบึงลับแลเดิมมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ สภาพตัวบึงมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่แต่ตื้นเขิน ช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมมาก ฤดูแล้งน้ำจะแห้ง ราษฎรรอบๆบริเวณบึงได้ใช้ประโยชน์น้ำจาก บึงทำการเกษตรและการประมง ซึ่งเป็นแหล่งประมงที่สามารถเลี้ยงคนในพื้นที่ตำบลหนองบัว และตำบลข้างเคียง บริเวณกลางบึงมีหลายหน่วยงานเข้า ไปขุดเป็นสระน้ำขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้ำให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2483 กรมพัฒนาที่ดิน (ส่วนกลาง) ได้ประสานกับองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัว ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่บึงลับแล หมู่ที่ 7 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เริ่มดำเนินการเดือน มกราคม 2545 แล้วเสร็จ เดือน กรกฏาคม 2545 งบประมาณ 14,339,000 บาท โดยมีลักษณะการก่อสร้าง ดังนี้ 1.) ขุดเป็นสระน้ำขนาดใหญ่บริเวณกลางบึงลับแล 2 สระ ความลึก 5 เมตรรวมเนื้อ ที่กักเก็บน้ำ 45 ไร่ 2.) ดินที่ได้จากการขุดสระนำมาถม และปรับเกลี่ยเป็นพื้นที่ ดังนี้ - พื้นที่ลานเอนกประสงค์ติดขอบสระทางด้านทิศตะวันออก ขนานไปกับความ ยาวของสระน้ำรวม พื้นที่ 32 ไร่ - พื้นที่เกษตรกรรมตัดขอบสระด้านทิศตะวันตก ขนานไปกับความยาวของสระ น้ำ เพื่อจัดรูปแบบเป็นแปลงสาธิตการปลูก พืชผักปลอดสารผิด รวมพื้นที่ 50 ไร่ ขุดเสร็จแล้วมีการปรับปรุงก้นบ่อโดยการใส่ปุ๋ยหมัก จำนวน 100 ตัน อัตรา 2 ตัน / ไร่ โดยจัดทำเป็นแปลงย่อยขนาด 1 ไร่ / ครัวเรือน บริเวณแปลงมีปั๊มน้ำ จำนวน 5 ตัว หัวจ่ายจำนวน 25 จุด - พื้นที่ถนนบริเวณรอบขอบสระแปลงเกษตรลานเอนกประสงค์และถนนเข้าบึง รวมพื้นที่ประมาณ 23 ไร่ - รวมพื้นที่โครงการ 150 ไร่ หลังจากการดำเนินการก่อสร้างกรมพัฒนาที่ดินได้ส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พัฒนาอาชีพในพื้นที่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ภายหลังได้รับมอบพื้นที่จากกรมการพัฒนาที่ดิน ได้จัดทำโครงการส่งเสริม ศูนย์ผลิตอาหารชุมชนตำบลหนองบัว (บึงลับแล) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อจัดทำเป็นแปลงสาธิตการปลูกพืชผักปลอดสารผิดโดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีฐานะยากจนใน พื้นที่ตำบลเป็นผู้ดำเนินการและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 2. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงอนุรักษ์ในอนาคต 3. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไข้ปัญหาความยากจนไร้ที่ทำกิน 4. เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชนตำบลหนองบัว วิธีการดำเนินงานในปี 2546 มีการคัดเลือกเกษตรเพื่อเข้าดำเนินการในพื้นที่ โดยการคัดเลือกเกษตรกรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองบัวเท่านั้น โดยคัดเลือกตามลำดับดังนี้ ลำดับที่ 1. เป็นครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินทำกิน และมีฐานะยากจน ลำดับที่ 2. เป็นครัวเรือนที่มีดินทำกินเล็กน้อยเพียงพอกับการครองชีพและมีที่ดินทำกิน ไม่เกิน 5 ไร่ /ครัวเรือน ลำดับที่ 3. เป็นเกษตรทั่วไปที่มีความพร้อมและความสมัครใจ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์ผลิตอาหารชุมชนตำบลหนองบัว (บึงลับแล) ในรุ่นแลกจำนวน 51 คนแต่ไม่ได้เข้าดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรเพราะไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ แต่ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมของสมาชิกผู้สมัครอยู่เสมอ ในปี พ.ศ.2547-2548 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม โดยมอบหมายให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหนองบัว เข้าดำเนินการโดยคัดเลือกเกษตรจากสมาชิกศูนย์ผลิตอาหารชุมชนตำบลหนองบัว เข้าดำเนินการกิจกรรมทำการเกษตรในพื้นที่ศูนย์ฯ ปลายปี พ.ศ.2549 ได้ประชุมสมาชิกกลุ่มเดิมเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมและยังสนใจสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยมีผู้สนใจที่จะเข้าร่วม โครงการ จำนวน 26 คน เพื่อเข้าทำกิจกรรมเกษตรในปีพ.ศ.2550 ปี พ.ศ. 2550 กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่โครงการศูนย์ผลิตอาหารชุมชนตำบลหนองบัว(บึงลับแล) มีดังนี้ 1. โครงการแปลงสาธิตการปลูกและขยายพันธุ์พืชทดแทนพลังงาน (สบู่ดำ) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนปี พ.ศ.2550 (เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ) จำนวน 6 ไร่ 2. โครงการส่งเสริมศูนย์ผลิตอาหารชุมชนตำบลหนองบัว (บึงลับแล) กิจกรรมการทำนาข้าว เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ปี พ.ศ. 2550 จำนวน 44 ไร่ ดำเนินการไปแล้วหนึ่งรอบการผลิต 3. โครงการข้าวปลอดสารพิษ ของกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสุโขทัย 4. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท ปี พ.ศ.2550

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว เดิมสังกัดกรมอนามัย เริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยใช้อาคารเอนกประสงค์ของสถานีอนามัยตำบลหนองบัวต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้ย้ายมาใช้สถานที่อาคารเอนกประสงค์ของ โรงเรียนบ้านหนองบัวในขณะนั้นมีจำนวนเด็ก 20 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 กรมอนามัย ได้ถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แก่กรมพัฒนาชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวยังดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 36 คน จนกระทั่งปลายปี พ.ศ. 2542 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย ได้สนับสนุนงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ ด้านการก่อสร้าง ให้กับประชาชน หมู่ที่ 8 และผู้เข้ารวมฝึกอบรมได้ฝึกทำการก่อสร้างอาคารในบริเวณโรงเรียนบ้านหนองบัว แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเท่าที่ควร คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯได้ขอใช้อาคารดังกล่าวเพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากอาคารดังกล่าวยังขาดประตูหน้าต่าง ตลอดจนทั้งยังไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าในตัวอาคาร คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวได้จัดงานบอลเพื่อหารายได้มาใชในการปรับปรุงอาคารให้เสร็จสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2546 กรมพัฒนาชุมชนได้ถ่ายโอนภารกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อมกับถ่ายโอนบุคลากร ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน มีเด็กจำนวน 45 คน ปี พ.ศ. 2548 อบต. หนองบัวได้จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรีบยร้อยยิ่งขึ้น และในปีเดียวกันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดทำโครงการขอใช้ที่ดินของนิคมสหกรณ์หนองบัวจำนวน 15 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่ดำการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์บริการประชาชน และสวนสุขภาพประจำตำบลหนองบัว ทั้งนี้ได้รับความรวมมือจากนิคมสหกรณ์หนองบัวเป็นอย่างดีจนได้รับการอนุญาตจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใช้ที่ดินแปลงบริเวณหน้าที่ทำการ อบต. ติดกับทางหลวงแผ่นดินสาย 1318 จำนวน 15 ไร่ โดยอนุญาตให้ใช้ได้ชั่งคราวละ 5 ปี ปี พ.ศ. 2549 องค์การบริการส่วนตำบลหนองบัว ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาด็กเล็กตำบลหนองบัว เป็นเงิน 2,135,037.53 บาท โดยนำตัวชี้วัดมาตรฐานด้านสถานที่ในการบริหารจัดการของศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ มาเป็นแนวทางในการจัดทำแบบแปลนก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ. 2550 องค์การบริหารตำบลหนองบัว ได้ตั้งงบประมาณเพื่อต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบัว เป็นเงิน 597,000 บาท ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบัว มีครูผู้ดูแลจำนวน 4 คน และมีเด็กจำนวน 45 คน มีอาคารลักษณะเป็นอาคารประกอบ 2 หลังประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้ - ห้องเรียน 2 ห้อง - ห้องกิจกรรม - ห้องนอน - ห้องพักครู - ห้องเก็บพัสดุ - ห้องพยาบาล - ห้องรับประทานอาหาร - ห้องครัว - ห้องสุขา - ลานกิจกรรมบ่อน้ำ - บ่อทราย - ลานเด็กเล่น เป้าหมายในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีโครงการที่จะรับเด็กในพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 15 คนรวมยอดทั้งหมด 60 คน และมุ่งที่จะขยายผลการให้บริการทางการศึกษาระดับประถมวัย โดยการศึกษาระดับอนุบาล โดยใช้งบประมาณของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการศึกษาระดับประถมวัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดต่อไป ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว เดิมสังกัดกรมอนามัย เริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยใช้อาคารเอนกประสงค์ของสถานีอนามัยตำบลหนองบัวต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้ย้ายมาใช้สถานที่อาคารเอนกประสงค์ของ โรงเรียนบ้านหนองบัวในขณะนั้นมีจำนวนเด็ก 20 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 กรมอนามัย ได้ถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แก่กรมพัฒนาชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวยังดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 36 คน จนกระทั่งปลายปี พ.ศ. 2542 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย ได้สนับสนุนงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ ด้านการก่อสร้าง ให้กับประชาชน หมู่ที่ 8 และผู้เข้ารวมฝึกอบรมได้ฝึกทำการก่อสร้างอาคารในบริเวณโรงเรียนบ้านหนองบัว แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเท่าที่ควร คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯได้ขอใช้อาคารดังกล่าวเพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากอาคารดังกล่าวยังขาดประตูหน้าต่าง ตลอดจนทั้งยังไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าในตัวอาคาร คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวได้จัดงานบอลเพื่อหารายได้มาใชในการปรับปรุงอาคารให้เสร็จสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2546 กรมพัฒนาชุมชนได้ถ่ายโอนภารกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อมกับถ่ายโอนบุคลากร ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน มีเด็กจำนวน 45 คน ปี พ.ศ. 2548 อบต. หนองบัวได้จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรีบยร้อยยิ่งขึ้น และในปีเดียวกันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดทำโครงการขอใช้ที่ดินของนิคมสหกรณ์หนองบัวจำนวน 15 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่ดำการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์บริการประชาชน และสวนสุขภาพประจำตำบลหนองบัว ทั้งนี้ได้รับความรวมมือจากนิคมสหกรณ์หนองบัวเป็นอย่างดีจนได้รับการอนุญาตจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใช้ที่ดินแปลงบริเวณหน้าที่ทำการ อบต. ติดกับทางหลวงแผ่นดินสาย 1318 จำนวน 15 ไร่ โดยอนุญาตให้ใช้ได้ชั่งคราวละ 5 ปี ปี พ.ศ. 2549 องค์การบริการส่วนตำบลหนองบัว ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาด็กเล็กตำบลหนองบัว เป็นเงิน 2,135,037.53 บาท โดยนำตัวชี้วัดมาตรฐานด้านสถานที่ในการบริหารจัดการของศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ มาเป็นแนวทางในการจัดทำแบบแปลนก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ. 2550 องค์การบริหารตำบลหนองบัว ได้ตั้งงบประมาณเพื่อต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบัว เป็นเงิน 597,000 บาท ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบัว มีครูผู้ดูแลจำนวน 4 คน และมีเด็กจำนวน 45 คน มีอาคารลักษณะเป็นอาคารประกอบ 2 หลังประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้ - ห้องเรียน 2 ห้อง - ห้องกิจกรรม - ห้องนอน - ห้องพักครู - ห้องเก็บพัสดุ - ห้องพยาบาล - ห้องรับประทานอาหาร - ห้องครัว - ห้องสุขา - ลานกิจกรรมบ่อน้ำ - บ่อทราย - ลานเด็กเล่น เป้าหมายในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีโครงการที่จะรับเด็กในพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 15 คนรวมยอดทั้งหมด 60 คน และมุ่งที่จะขยายผลการให้บริการทางการศึกษาระดับประถมวัย โดยการศึกษาระดับอนุบาล โดยใช้งบประมาณของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการศึกษาระดับประถมวัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดต่อไป ../add_file/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว เดิมสังกัดกรมอนามัย เริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยใช้อาคารเอนกประสงค์ของสถานีอนามัยตำบลหนองบัวต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้ย้ายมาใช้สถานที่อาคารเอนกประสงค์ของ โรงเรียนบ้านหนองบัวในขณะนั้นมีจำนวนเด็ก 20 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 กรมอนามัย ได้ถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แก่กรมพัฒนาชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวยังดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 36 คน จนกระทั่งปลายปี พ.ศ. 2542 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย ได้สนับสนุนงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ ด้านการก่อสร้าง ให้กับประชาชน หมู่ที่ 8 และผู้เข้ารวมฝึกอบรมได้ฝึกทำการก่อสร้างอาคารในบริเวณโรงเรียนบ้านหนองบัว แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเท่าที่ควร คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯได้ขอใช้อาคารดังกล่าวเพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากอาคารดังกล่าวยังขาดประตูหน้าต่าง ตลอดจนทั้งยังไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าในตัวอาคาร คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวได้จัดงานบอลเพื่อหารายได้มาใชในการปรับปรุงอาคารให้เสร็จสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2546 กรมพัฒนาชุมชนได้ถ่ายโอนภารกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อมกับถ่ายโอนบุคลากร ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน มีเด็กจำนวน 45 คน ปี พ.ศ. 2548 อบต. หนองบัวได้จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรีบยร้อยยิ่งขึ้น และในปีเดียวกันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดทำโครงการขอใช้ที่ดินของนิคมสหกรณ์หนองบัวจำนวน 15 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่ดำการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์บริการประชาชน และสวนสุขภาพประจำตำบลหนองบัว ทั้งนี้ได้รับความรวมมือจากนิคมสหกรณ์หนองบัวเป็นอย่างดีจนได้รับการอนุญาตจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใช้ที่ดินแปลงบริเวณหน้าที่ทำการ อบต. ติดกับทางหลวงแผ่นดินสาย 1318 จำนวน 15 ไร่ โดยอนุญาตให้ใช้ได้ชั่งคราวละ 5 ปี ปี พ.ศ. 2549 องค์การบริการส่วนตำบลหนองบัว ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาด็กเล็กตำบลหนองบัว เป็นเงิน 2,135,037.53 บาท โดยนำตัวชี้วัดมาตรฐานด้านสถานที่ในการบริหารจัดการของศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ มาเป็นแนวทางในการจัดทำแบบแปลนก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ. 2550 องค์การบริหารตำบลหนองบัว ได้ตั้งงบประมาณเพื่อต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบัว เป็นเงิน 597,000 บาท ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบัว มีครูผู้ดูแลจำนวน 4 คน และมีเด็กจำนวน 45 คน มีอาคารลักษณะเป็นอาคารประกอบ 2 หลังประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้ - ห้องเรียน 2 ห้อง - ห้องกิจกรรม - ห้องนอน - ห้องพักครู - ห้องเก็บพัสดุ - ห้องพยาบาล - ห้องรับประทานอาหาร - ห้องครัว - ห้องสุขา - ลานกิจกรรมบ่อน้ำ - บ่อทราย - ลานเด็กเล่น เป้าหมายในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีโครงการที่จะรับเด็กในพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 15 คนรวมยอดทั้งหมด 60 คน และมุ่งที่จะขยายผลการให้บริการทางการศึกษาระดับประถมวัย โดยการศึกษาระดับอนุบาล โดยใช้งบประมาณของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการศึกษาระดับประถมวัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดต่อไป

ชื่อไฟล์ : ประวัติความเป็นมา ของ อบต. หนองบัว อดีตประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจาก ต.ปากน้ำ อ. สวรรคโลก เพื่อมาทำไร่-ทำนา เป็นการ ขยายพื้นที่ทำกิน เมื่อหมดฤดูทำไร่ - ทำนา ก็เดินทาง กลับตำบลปากน้ำ ต่อมาได้อพยพลูกหลานมาอาศัยทำกินอย่างถาวร เป็นหมู่บ้าน เล็กๆ อยู่ในความ ปกครองของ ต. ปากน้ำ และได้จัดตั้งหมู่บ้านหนองบัวขึ้นเป็นหมู่ที่1 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก โดยตั้งชื่อตามสภาพ ท้องถิ่น คือมีหนองน้ำ และมีบัวสีขาวเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันอยู่หน้าวัดหนองบัว ต่อมาปี พ ศ 2499 ทางราชการได้มีนโยาย จัดสรรค ที่ดินทำกิน โดยมี นิคม สหกรณ์ หนองบัว เป็นผู้จัดสรรคให้ผู้มีสิทธิ์ทำกินครอบครัวละ 30 ไร่ และมีผู้อพยพมาจับจอง พื้นที่ในเขต สหกรณ์หนองบัว ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก จังหวัดนครราชสีมา (หมู่ที่ 2 ศิริ พัฒนาในปัจจุบัน) จังหวัดกาญจนบุรี (หมู่ 3 ไร่เมืองกาญจน์ ในปัจจุบัน) และ จังหวัดสมุทรสาคร(หมู่ที่ 8 นิคมสหกรณ์ในปัจจุบัน) บ้านหนองบัว ได้พัฒนา และมีคนอพยพ มาอยู่กันมาก จึงได้ตั้งเป็น " ตำบลหนองบัว" อ ศรีนคร จ. สุโขทัย โดยมีหมู่บ้านในการ ปกครองทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประวัติความเป็นมา ของ อบต. หนองบัว อดีตประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจาก ต.ปากน้ำ อ. สวรรคโลก เพื่อมาทำไร่-ทำนา เป็นการ ขยายพื้นที่ทำกิน เมื่อหมดฤดูทำไร่ - ทำนา ก็เดินทาง กลับตำบลปากน้ำ ต่อมาได้อพยพลูกหลานมาอาศัยทำกินอย่างถาวร เป็นหมู่บ้าน เล็กๆ อยู่ในความ ปกครองของ ต. ปากน้ำ และได้จัดตั้งหมู่บ้านหนองบัวขึ้นเป็นหมู่ที่1 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก โดยตั้งชื่อตามสภาพ ท้องถิ่น คือมีหนองน้ำ และมีบัวสีขาวเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันอยู่หน้าวัดหนองบัว ต่อมาปี พ ศ 2499 ทางราชการได้มีนโยาย จัดสรรค ที่ดินทำกิน โดยมี นิคม สหกรณ์ หนองบัว เป็นผู้จัดสรรคให้ผู้มีสิทธิ์ทำกินครอบครัวละ 30 ไร่ และมีผู้อพยพมาจับจอง พื้นที่ในเขต สหกรณ์หนองบัว ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก จังหวัดนครราชสีมา (หมู่ที่ 2 ศิริ พัฒนาในปัจจุบัน) จังหวัดกาญจนบุรี (หมู่ 3 ไร่เมืองกาญจน์ ในปัจจุบัน) และ จังหวัดสมุทรสาคร(หมู่ที่ 8 นิคมสหกรณ์ในปัจจุบัน) บ้านหนองบัว ได้พัฒนา และมีคนอพยพ มาอยู่กันมาก จึงได้ตั้งเป็น " ตำบลหนองบัว" อ ศรีนคร จ. สุโขทัย โดยมีหมู่บ้านในการ ปกครองทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ../add_file/ ประวัติความเป็นมา ของ อบต. หนองบัว อดีตประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจาก ต.ปากน้ำ อ. สวรรคโลก เพื่อมาทำไร่-ทำนา เป็นการ ขยายพื้นที่ทำกิน เมื่อหมดฤดูทำไร่ - ทำนา ก็เดินทาง กลับตำบลปากน้ำ ต่อมาได้อพยพลูกหลานมาอาศัยทำกินอย่างถาวร เป็นหมู่บ้าน เล็กๆ อยู่ในความ ปกครองของ ต. ปากน้ำ และได้จัดตั้งหมู่บ้านหนองบัวขึ้นเป็นหมู่ที่1 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก โดยตั้งชื่อตามสภาพ ท้องถิ่น คือมีหนองน้ำ และมีบัวสีขาวเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันอยู่หน้าวัดหนองบัว ต่อมาปี พ ศ 2499 ทางราชการได้มีนโยาย จัดสรรค ที่ดินทำกิน โดยมี นิคม สหกรณ์ หนองบัว เป็นผู้จัดสรรคให้ผู้มีสิทธิ์ทำกินครอบครัวละ 30 ไร่ และมีผู้อพยพมาจับจอง พื้นที่ในเขต สหกรณ์หนองบัว ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก จังหวัดนครราชสีมา (หมู่ที่ 2 ศิริ พัฒนาในปัจจุบัน) จังหวัดกาญจนบุรี (หมู่ 3 ไร่เมืองกาญจน์ ในปัจจุบัน) และ จังหวัดสมุทรสาคร(หมู่ที่ 8 นิคมสหกรณ์ในปัจจุบัน) บ้านหนองบัว ได้พัฒนา และมีคนอพยพ มาอยู่กันมาก จึงได้ตั้งเป็น " ตำบลหนองบัว" อ ศรีนคร จ. สุโขทัย โดยมีหมู่บ้านในการ ปกครองทั้งหมด 8 หมู่บ้าน

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อลอดถนน

1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

2.1 แนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร

2.2 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร

2.3 ปรับปรุงคลองระบายน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ

3.1 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์

4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี

4.4 การบริหารจัดการขยะในชุมชน  ป้องกันภัยยาเสพติดและบรรเทาสาธารณภัย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงาน

6.2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

6.3 ส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อลอดถนน

1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

2.1 แนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร

2.2 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร

2.3 ปรับปรุงคลองระบายน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ

3.1 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์

4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี

4.4 การบริหารจัดการขยะในชุมชน  ป้องกันภัยยาเสพติดและบรรเทาสาธารณภัย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงาน

6.2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

6.3 ส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล

../add_file/

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อลอดถนน

1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

2.1 แนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร

2.2 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร

2.3 ปรับปรุงคลองระบายน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ

3.1 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์

4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี

4.4 การบริหารจัดการขยะในชุมชน  ป้องกันภัยยาเสพติดและบรรเทาสาธารณภัย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงาน

6.2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

6.3 ส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : กำหนดจัดงาน วันที่ 24 มกราคม 2547 (วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี) สถานที่จัดงาน ต้นยาง (ต้นประดาผึ้ง) ริมคลองข้างในบริเวณ วัดศรีคีรีสุวรรณาราม ต.ศรีคีรีมาศ จ.สุโขทัย อ. คีรีมาศ จ.สุโขทัย ตำบลศรีคีรีมาศ หรือบ้านท่าดินแดงในสมัยเดิมมีประเพณีการทำขวัญผึ้งเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาจากการส่งส่วยน้ำผึ้งแทนแรงงานราษฎรของชาวตำบลศรีคีรีมาศ การส่งส่วยเป็นการปฏิบัติตามพระราชกำหนดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ซึ่งกำหนดไว้ว่าชายฉกรรจ์ไทยที่มีร่างกายสมประกอบมิได้เป็นบรรพชิต นักบวช มิใช่ไพร่สมสังกัดเจ้าขุนมูลนายใด ๆ ท่านให้สักข้อมือขึ้นบัญชีเป็นไพร่หลวง สังกัดนครหลวงหรือหัวเมืองต่าง ๆ เป็นกำลังของบ้านเมืองและประเทศชาติ และจะต้องไปเข้าเวรรับราชการให้หลวงท่านใช้แรงงานตลอดช่วงอายุ 18-60 ปี อยุธยาตอนปลาย จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้มีการลดหย่อนให้ไพร่หลวงที่เกินความต้องการใช้แรงงาน ไม่ต้องเข้ารับราชการ โดยเสียค่าส่วยแทนแรงงานได้ หัวเมืองที่อยู่ห่างไกลเมืองหลวงไม่ต้องการตัวไพร่เข้าประจำการจึงได้กำหนดให้มีการส่งส่วยสิ่งของแทนแรงงาน เพราะหัวเมืองเหล่านี้มีป่าดงและภูเขา ซึ่งมีสิ่งที่บ้านเมืองหรือพระมหากษัตริย์ต้องการ ชาวตำบลศรีคีรีมาศอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ซึ่งอุดมไปด้วยป่าไม้และรังผึ้งมากมาย ต้องส่งส่วยน้ำผึ้งติดต่อกันมาเป็นเวลานาน การหารังผึ้ง การตีผึ้ง การทำขี้ผึ้ง จึงเป็นสิ่งที่ผูกพันกับการดำรงชีวิตของชาวตำบลศรีคีรีมาศตลอดมา ด้วยเหตุที่ต้องการให้มีผึ้งมาทำรังตามต้นไม้มาก ๆ จะไม้มีน้ำผึ้งเพียงพอแก่การส่งส่วยตามจำนวนที่เมืองหลวงกำหนด จึงได้เกิดประเพณีการทำขวัญผึ้งขึ้น ซึ่งเป็นการอัญเชิญผึ้งให้มาทำรังตามต้นไม้ที่ผึ้งเคยเกาะอยู่ ประเพณีการทำขวัญผึ้งจึงได้รับการปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน เพิ่งจะมาสูญหายไปเมื่อประมาณ 40 ปี เศษมานี้เอง ต่อมาจึงได้มีการดำเนินการฟื้นฟูประเพณีทำขวัญผึ้งขึ้นในตำบลศรีคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งตรงกับวันครูที่ 16 มกราคม 2526 เพื่อเป็นการศึกษา วิเคราะห์ประเพณี รวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีการทำขวัญผึ้งสืบต่อไป กิจกรรมภายในงาน - การประกอบพิธีทำขวัญผึ้ง - การสาธิตการตีผึ้ง - กิจกรรมอื่น ๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: กำหนดจัดงาน วันที่ 24 มกราคม 2547 (วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี) สถานที่จัดงาน ต้นยาง (ต้นประดาผึ้ง) ริมคลองข้างในบริเวณ วัดศรีคีรีสุวรรณาราม ต.ศรีคีรีมาศ จ.สุโขทัย อ. คีรีมาศ จ.สุโขทัย ตำบลศรีคีรีมาศ หรือบ้านท่าดินแดงในสมัยเดิมมีประเพณีการทำขวัญผึ้งเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาจากการส่งส่วยน้ำผึ้งแทนแรงงานราษฎรของชาวตำบลศรีคีรีมาศ การส่งส่วยเป็นการปฏิบัติตามพระราชกำหนดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ซึ่งกำหนดไว้ว่าชายฉกรรจ์ไทยที่มีร่างกายสมประกอบมิได้เป็นบรรพชิต นักบวช มิใช่ไพร่สมสังกัดเจ้าขุนมูลนายใด ๆ ท่านให้สักข้อมือขึ้นบัญชีเป็นไพร่หลวง สังกัดนครหลวงหรือหัวเมืองต่าง ๆ เป็นกำลังของบ้านเมืองและประเทศชาติ และจะต้องไปเข้าเวรรับราชการให้หลวงท่านใช้แรงงานตลอดช่วงอายุ 18-60 ปี อยุธยาตอนปลาย จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้มีการลดหย่อนให้ไพร่หลวงที่เกินความต้องการใช้แรงงาน ไม่ต้องเข้ารับราชการ โดยเสียค่าส่วยแทนแรงงานได้ หัวเมืองที่อยู่ห่างไกลเมืองหลวงไม่ต้องการตัวไพร่เข้าประจำการจึงได้กำหนดให้มีการส่งส่วยสิ่งของแทนแรงงาน เพราะหัวเมืองเหล่านี้มีป่าดงและภูเขา ซึ่งมีสิ่งที่บ้านเมืองหรือพระมหากษัตริย์ต้องการ ชาวตำบลศรีคีรีมาศอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ซึ่งอุดมไปด้วยป่าไม้และรังผึ้งมากมาย ต้องส่งส่วยน้ำผึ้งติดต่อกันมาเป็นเวลานาน การหารังผึ้ง การตีผึ้ง การทำขี้ผึ้ง จึงเป็นสิ่งที่ผูกพันกับการดำรงชีวิตของชาวตำบลศรีคีรีมาศตลอดมา ด้วยเหตุที่ต้องการให้มีผึ้งมาทำรังตามต้นไม้มาก ๆ จะไม้มีน้ำผึ้งเพียงพอแก่การส่งส่วยตามจำนวนที่เมืองหลวงกำหนด จึงได้เกิดประเพณีการทำขวัญผึ้งขึ้น ซึ่งเป็นการอัญเชิญผึ้งให้มาทำรังตามต้นไม้ที่ผึ้งเคยเกาะอยู่ ประเพณีการทำขวัญผึ้งจึงได้รับการปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน เพิ่งจะมาสูญหายไปเมื่อประมาณ 40 ปี เศษมานี้เอง ต่อมาจึงได้มีการดำเนินการฟื้นฟูประเพณีทำขวัญผึ้งขึ้นในตำบลศรีคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งตรงกับวันครูที่ 16 มกราคม 2526 เพื่อเป็นการศึกษา วิเคราะห์ประเพณี รวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีการทำขวัญผึ้งสืบต่อไป กิจกรรมภายในงาน - การประกอบพิธีทำขวัญผึ้ง - การสาธิตการตีผึ้ง - กิจกรรมอื่น ๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ../add_file/กำหนดจัดงาน วันที่ 24 มกราคม 2547 (วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี) สถานที่จัดงาน ต้นยาง (ต้นประดาผึ้ง) ริมคลองข้างในบริเวณ วัดศรีคีรีสุวรรณาราม ต.ศรีคีรีมาศ จ.สุโขทัย อ. คีรีมาศ จ.สุโขทัย ตำบลศรีคีรีมาศ หรือบ้านท่าดินแดงในสมัยเดิมมีประเพณีการทำขวัญผึ้งเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาจากการส่งส่วยน้ำผึ้งแทนแรงงานราษฎรของชาวตำบลศรีคีรีมาศ การส่งส่วยเป็นการปฏิบัติตามพระราชกำหนดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ซึ่งกำหนดไว้ว่าชายฉกรรจ์ไทยที่มีร่างกายสมประกอบมิได้เป็นบรรพชิต นักบวช มิใช่ไพร่สมสังกัดเจ้าขุนมูลนายใด ๆ ท่านให้สักข้อมือขึ้นบัญชีเป็นไพร่หลวง สังกัดนครหลวงหรือหัวเมืองต่าง ๆ เป็นกำลังของบ้านเมืองและประเทศชาติ และจะต้องไปเข้าเวรรับราชการให้หลวงท่านใช้แรงงานตลอดช่วงอายุ 18-60 ปี อยุธยาตอนปลาย จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้มีการลดหย่อนให้ไพร่หลวงที่เกินความต้องการใช้แรงงาน ไม่ต้องเข้ารับราชการ โดยเสียค่าส่วยแทนแรงงานได้ หัวเมืองที่อยู่ห่างไกลเมืองหลวงไม่ต้องการตัวไพร่เข้าประจำการจึงได้กำหนดให้มีการส่งส่วยสิ่งของแทนแรงงาน เพราะหัวเมืองเหล่านี้มีป่าดงและภูเขา ซึ่งมีสิ่งที่บ้านเมืองหรือพระมหากษัตริย์ต้องการ ชาวตำบลศรีคีรีมาศอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ซึ่งอุดมไปด้วยป่าไม้และรังผึ้งมากมาย ต้องส่งส่วยน้ำผึ้งติดต่อกันมาเป็นเวลานาน การหารังผึ้ง การตีผึ้ง การทำขี้ผึ้ง จึงเป็นสิ่งที่ผูกพันกับการดำรงชีวิตของชาวตำบลศรีคีรีมาศตลอดมา ด้วยเหตุที่ต้องการให้มีผึ้งมาทำรังตามต้นไม้มาก ๆ จะไม้มีน้ำผึ้งเพียงพอแก่การส่งส่วยตามจำนวนที่เมืองหลวงกำหนด จึงได้เกิดประเพณีการทำขวัญผึ้งขึ้น ซึ่งเป็นการอัญเชิญผึ้งให้มาทำรังตามต้นไม้ที่ผึ้งเคยเกาะอยู่ ประเพณีการทำขวัญผึ้งจึงได้รับการปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน เพิ่งจะมาสูญหายไปเมื่อประมาณ 40 ปี เศษมานี้เอง ต่อมาจึงได้มีการดำเนินการฟื้นฟูประเพณีทำขวัญผึ้งขึ้นในตำบลศรีคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งตรงกับวันครูที่ 16 มกราคม 2526 เพื่อเป็นการศึกษา วิเคราะห์ประเพณี รวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีการทำขวัญผึ้งสืบต่อไป กิจกรรมภายในงาน - การประกอบพิธีทำขวัญผึ้ง - การสาธิตการตีผึ้ง - กิจกรรมอื่น ๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : สถานที่จัดงาน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟจังหวัดสุโขทัย เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม พบกับบรรยากาศย้อนยุค 700 ปี พบเห็นวิถีชีวิตของความเป็นคนไทย พิธีเผาเทียนเล่นไฟ ลอยกระทงพระราชทาน การแสดงแสงเสียง และอื่น ๆ อีกมากมาย กิจกรรมภายในงาน - กิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข - การแสดงแสงเสียง - ขบวนแห่กระทงของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน และประชาชน - การประกวดกระทงและประกวดนางนพมาศ - ขบวนแห่โคมชัก โคมแขวน - การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของสุโขทัย - การเล่นไฟ พลุตะไล ไฟพะเนียง และผลิตภัณฑ์ของดีสุโขทัย หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โทร. 0-5569-7527 โทรสาร 0-5569-7310 สำนักงาน ททท.ภาคเหนือเขต 3 พิษณุโลก โทร. 0-5525-2742-3 สำนักงานจังหวัดสุโขทัย โทร./โทรสาร 0-5561-1619 ,(จองบัตร) 0-5561-0530 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สถานที่จัดงาน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟจังหวัดสุโขทัย เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม พบกับบรรยากาศย้อนยุค 700 ปี พบเห็นวิถีชีวิตของความเป็นคนไทย พิธีเผาเทียนเล่นไฟ ลอยกระทงพระราชทาน การแสดงแสงเสียง และอื่น ๆ อีกมากมาย กิจกรรมภายในงาน - กิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข - การแสดงแสงเสียง - ขบวนแห่กระทงของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน และประชาชน - การประกวดกระทงและประกวดนางนพมาศ - ขบวนแห่โคมชัก โคมแขวน - การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของสุโขทัย - การเล่นไฟ พลุตะไล ไฟพะเนียง และผลิตภัณฑ์ของดีสุโขทัย หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โทร. 0-5569-7527 โทรสาร 0-5569-7310 สำนักงาน ททท.ภาคเหนือเขต 3 พิษณุโลก โทร. 0-5525-2742-3 สำนักงานจังหวัดสุโขทัย โทร./โทรสาร 0-5561-1619 ,(จองบัตร) 0-5561-0530 ../add_file/สถานที่จัดงาน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟจังหวัดสุโขทัย เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม พบกับบรรยากาศย้อนยุค 700 ปี พบเห็นวิถีชีวิตของความเป็นคนไทย พิธีเผาเทียนเล่นไฟ ลอยกระทงพระราชทาน การแสดงแสงเสียง และอื่น ๆ อีกมากมาย กิจกรรมภายในงาน - กิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข - การแสดงแสงเสียง - ขบวนแห่กระทงของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน และประชาชน - การประกวดกระทงและประกวดนางนพมาศ - ขบวนแห่โคมชัก โคมแขวน - การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของสุโขทัย - การเล่นไฟ พลุตะไล ไฟพะเนียง และผลิตภัณฑ์ของดีสุโขทัย หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โทร. 0-5569-7527 โทรสาร 0-5569-7310 สำนักงาน ททท.ภาคเหนือเขต 3 พิษณุโลก โทร. 0-5525-2742-3 สำนักงานจังหวัดสุโขทัย โทร./โทรสาร 0-5561-1619 ,(จองบัตร) 0-5561-0530

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : สถานที่จัดงาน อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ความเป็นมา อุทยานแห่งชาติรามคำแหงได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2523 เป็นอันดับที่ 18 ของประเทศ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 341 ตารางกิโลเมตร (213,125 ไร่) ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วยป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าสนเขา เป็นป่าต้นน้ำของลำห้วยที่เป็นสาขาของแม่น้ำยมและแม่น้ำปิง "เขาหลวง" เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง โดยสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร มีพื้นที่คลอบคลุม 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอคีรีมาศ และอำเภอบ้านด่านลานหอย ที่ตั้งสำนักงาน ที่ทำการอยู่ในท้องที่อำเภอคีรีมาศ บนยอดเขาหลวงนั้นมีทุ่งหญ้าธรรมชาติอยู่ประมาณ 3,000 ไร่ อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ยอดเขาหลวง บนยอดเขามี ทุ่งหญ้าธรรมชาติ เนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ เป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่า และมีหญ้าหลายชนิดเป็นสมุนไพร โดยเฉพาะบริเวณ สวนขวัญ มีมากเป็นพิเศษ บนเขาหลวงประกอบด้วยยอดเขาสูง 4 ยอด คือ ยอดเขานารายณ์ ยอดเขาภูกา ยอดเขาเจดีย์ และยอดเขาพระแม่ย่า ซึ่งมี ยอดเขาพระแม่ย่า เป็นยอดเขาสูงที่สุด 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล บริเวณ ผานารายณ์ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมทิวทัศน์อันกว้างไกลของทุ่งหญ้า และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น - ตกที่ดีมาก การเดินทางอาศัยเดินเท้าเพียงอย่างเดียว ระยะทางราว 4 กิโลเมตร ที่ดิ่งชันไปตลอด ระหว่างทางจะพบ ไทรงาม ต้นไทรขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปียืนแผ่กิ่งก้านเห็นเด่นตา น้ำตกสายรุ้ง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงชันแต่สวยงามมาก มีน้ำเฉพาะหน้าฝน สายน้ำไหลมากจากผาสูงกว่า 100 เมตร น้ำตกชั้นบนสุดสูงใหญ่และงดงามมาก แต่ต้องเดินทวนสายน้ำตกไปประมาณ 1.2 กิโลเมตร จากอำเภอคีรีมาศตามทางหลวงหมายเลข 101 ไปราว 16 กิโลเมตร มีทางแยกสู่บ้านใหม่เจริญผล เข้าไปราว 9 กิโลเมตร จะพบทางแยกเข้าน้ำตกอีก 4 กิโลเมตร รอยพระพุทธบาท อายุราว 600 ปี สมัยพระธรรมราชาลิไท อยู่บริเวณเชิงเขาถ้ำพระบาทปรางค์เขาปู่จา เป็นศาสนสถานที่สร้างในรูปแบบศิลปะเขมรแบบบาปวน อายุราว 1,500 ปี ถนนพระร่วงและเขื่อนสรีดภงส์ เป็นถนนโบราณที่ค้นพบ เชื่อมเมืองกำแพงเพชร สุโขทัย และศรีสัชนาลัยเข้าด้วยกัน สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อกว่า 700 ปีมาแล้ว ส่วนเขื่อนสรีดภงส์เป็นทำนบกั้นน้ำในสมัยกรุงสุโขทัย กิจกรรมภายในงาน 1. แข่งขันผู้พิชิตยอดเขาหลวงจังหวัดสุโขทัย 2. ชมพระอาทิตย์ตกที่ยอดพระแม่ย่า และชุมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดเขานารายณ์ 3. แข่งขันประกวดวาดภาพทัศนียภาพบนยอดเขาหลวง 4. แข่งขันเก็บขยะลงจากยอดเขาหลวงและตลอดเส้นทาง (คิดเป็นน้ำหนัก) 5. แคมป์ไฟ การเดินทาง การเดินทางมาอุทยานแห่งชาติรามคำแหงนั้นไม่ยาก แต่หากต้องการขึ้นยอดเขาหลวง นักท่องเที่ยวควรเตรียมร่างกายมาให้พร้อม และต้องเตรียมเสบียงอาหารและสัมภาระส่วนตัวขึ้นไปเอง การเดินทางโดยรถยนต์สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง 1. สายเก่า จากกรุงเทพฯ-นครสวรรค์ เดินทางสู่จังหวัดกำแพงเพชร ตามทางหลวงหมายเลข 101 ถึงอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 414 แยกเข้าสู่อุทยานแห่งชาติรามคำแหงตามทางลูกรังอีก 4 กิโลเมตร ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สถานที่จัดงาน อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ความเป็นมา อุทยานแห่งชาติรามคำแหงได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2523 เป็นอันดับที่ 18 ของประเทศ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 341 ตารางกิโลเมตร (213,125 ไร่) ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วยป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าสนเขา เป็นป่าต้นน้ำของลำห้วยที่เป็นสาขาของแม่น้ำยมและแม่น้ำปิง "เขาหลวง" เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง โดยสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร มีพื้นที่คลอบคลุม 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอคีรีมาศ และอำเภอบ้านด่านลานหอย ที่ตั้งสำนักงาน ที่ทำการอยู่ในท้องที่อำเภอคีรีมาศ บนยอดเขาหลวงนั้นมีทุ่งหญ้าธรรมชาติอยู่ประมาณ 3,000 ไร่ อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ยอดเขาหลวง บนยอดเขามี ทุ่งหญ้าธรรมชาติ เนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ เป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่า และมีหญ้าหลายชนิดเป็นสมุนไพร โดยเฉพาะบริเวณ สวนขวัญ มีมากเป็นพิเศษ บนเขาหลวงประกอบด้วยยอดเขาสูง 4 ยอด คือ ยอดเขานารายณ์ ยอดเขาภูกา ยอดเขาเจดีย์ และยอดเขาพระแม่ย่า ซึ่งมี ยอดเขาพระแม่ย่า เป็นยอดเขาสูงที่สุด 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล บริเวณ ผานารายณ์ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมทิวทัศน์อันกว้างไกลของทุ่งหญ้า และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น - ตกที่ดีมาก การเดินทางอาศัยเดินเท้าเพียงอย่างเดียว ระยะทางราว 4 กิโลเมตร ที่ดิ่งชันไปตลอด ระหว่างทางจะพบ ไทรงาม ต้นไทรขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปียืนแผ่กิ่งก้านเห็นเด่นตา น้ำตกสายรุ้ง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงชันแต่สวยงามมาก มีน้ำเฉพาะหน้าฝน สายน้ำไหลมากจากผาสูงกว่า 100 เมตร น้ำตกชั้นบนสุดสูงใหญ่และงดงามมาก แต่ต้องเดินทวนสายน้ำตกไปประมาณ 1.2 กิโลเมตร จากอำเภอคีรีมาศตามทางหลวงหมายเลข 101 ไปราว 16 กิโลเมตร มีทางแยกสู่บ้านใหม่เจริญผล เข้าไปราว 9 กิโลเมตร จะพบทางแยกเข้าน้ำตกอีก 4 กิโลเมตร รอยพระพุทธบาท อายุราว 600 ปี สมัยพระธรรมราชาลิไท อยู่บริเวณเชิงเขาถ้ำพระบาทปรางค์เขาปู่จา เป็นศาสนสถานที่สร้างในรูปแบบศิลปะเขมรแบบบาปวน อายุราว 1,500 ปี ถนนพระร่วงและเขื่อนสรีดภงส์ เป็นถนนโบราณที่ค้นพบ เชื่อมเมืองกำแพงเพชร สุโขทัย และศรีสัชนาลัยเข้าด้วยกัน สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อกว่า 700 ปีมาแล้ว ส่วนเขื่อนสรีดภงส์เป็นทำนบกั้นน้ำในสมัยกรุงสุโขทัย กิจกรรมภายในงาน 1. แข่งขันผู้พิชิตยอดเขาหลวงจังหวัดสุโขทัย 2. ชมพระอาทิตย์ตกที่ยอดพระแม่ย่า และชุมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดเขานารายณ์ 3. แข่งขันประกวดวาดภาพทัศนียภาพบนยอดเขาหลวง 4. แข่งขันเก็บขยะลงจากยอดเขาหลวงและตลอดเส้นทาง (คิดเป็นน้ำหนัก) 5. แคมป์ไฟ การเดินทาง การเดินทางมาอุทยานแห่งชาติรามคำแหงนั้นไม่ยาก แต่หากต้องการขึ้นยอดเขาหลวง นักท่องเที่ยวควรเตรียมร่างกายมาให้พร้อม และต้องเตรียมเสบียงอาหารและสัมภาระส่วนตัวขึ้นไปเอง การเดินทางโดยรถยนต์สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง 1. สายเก่า จากกรุงเทพฯ-นครสวรรค์ เดินทางสู่จังหวัดกำแพงเพชร ตามทางหลวงหมายเลข 101 ถึงอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 414 แยกเข้าสู่อุทยานแห่งชาติรามคำแหงตามทางลูกรังอีก 4 กิโลเมตร ../add_file/สถานที่จัดงาน อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ความเป็นมา อุทยานแห่งชาติรามคำแหงได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2523 เป็นอันดับที่ 18 ของประเทศ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 341 ตารางกิโลเมตร (213,125 ไร่) ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วยป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าสนเขา เป็นป่าต้นน้ำของลำห้วยที่เป็นสาขาของแม่น้ำยมและแม่น้ำปิง "เขาหลวง" เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง โดยสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร มีพื้นที่คลอบคลุม 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอคีรีมาศ และอำเภอบ้านด่านลานหอย ที่ตั้งสำนักงาน ที่ทำการอยู่ในท้องที่อำเภอคีรีมาศ บนยอดเขาหลวงนั้นมีทุ่งหญ้าธรรมชาติอยู่ประมาณ 3,000 ไร่ อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ยอดเขาหลวง บนยอดเขามี ทุ่งหญ้าธรรมชาติ เนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ เป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่า และมีหญ้าหลายชนิดเป็นสมุนไพร โดยเฉพาะบริเวณ สวนขวัญ มีมากเป็นพิเศษ บนเขาหลวงประกอบด้วยยอดเขาสูง 4 ยอด คือ ยอดเขานารายณ์ ยอดเขาภูกา ยอดเขาเจดีย์ และยอดเขาพระแม่ย่า ซึ่งมี ยอดเขาพระแม่ย่า เป็นยอดเขาสูงที่สุด 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล บริเวณ ผานารายณ์ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมทิวทัศน์อันกว้างไกลของทุ่งหญ้า และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น - ตกที่ดีมาก การเดินทางอาศัยเดินเท้าเพียงอย่างเดียว ระยะทางราว 4 กิโลเมตร ที่ดิ่งชันไปตลอด ระหว่างทางจะพบ ไทรงาม ต้นไทรขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปียืนแผ่กิ่งก้านเห็นเด่นตา น้ำตกสายรุ้ง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงชันแต่สวยงามมาก มีน้ำเฉพาะหน้าฝน สายน้ำไหลมากจากผาสูงกว่า 100 เมตร น้ำตกชั้นบนสุดสูงใหญ่และงดงามมาก แต่ต้องเดินทวนสายน้ำตกไปประมาณ 1.2 กิโลเมตร จากอำเภอคีรีมาศตามทางหลวงหมายเลข 101 ไปราว 16 กิโลเมตร มีทางแยกสู่บ้านใหม่เจริญผล เข้าไปราว 9 กิโลเมตร จะพบทางแยกเข้าน้ำตกอีก 4 กิโลเมตร รอยพระพุทธบาท อายุราว 600 ปี สมัยพระธรรมราชาลิไท อยู่บริเวณเชิงเขาถ้ำพระบาทปรางค์เขาปู่จา เป็นศาสนสถานที่สร้างในรูปแบบศิลปะเขมรแบบบาปวน อายุราว 1,500 ปี ถนนพระร่วงและเขื่อนสรีดภงส์ เป็นถนนโบราณที่ค้นพบ เชื่อมเมืองกำแพงเพชร สุโขทัย และศรีสัชนาลัยเข้าด้วยกัน สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อกว่า 700 ปีมาแล้ว ส่วนเขื่อนสรีดภงส์เป็นทำนบกั้นน้ำในสมัยกรุงสุโขทัย กิจกรรมภายในงาน 1. แข่งขันผู้พิชิตยอดเขาหลวงจังหวัดสุโขทัย 2. ชมพระอาทิตย์ตกที่ยอดพระแม่ย่า และชุมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดเขานารายณ์ 3. แข่งขันประกวดวาดภาพทัศนียภาพบนยอดเขาหลวง 4. แข่งขันเก็บขยะลงจากยอดเขาหลวงและตลอดเส้นทาง (คิดเป็นน้ำหนัก) 5. แคมป์ไฟ การเดินทาง การเดินทางมาอุทยานแห่งชาติรามคำแหงนั้นไม่ยาก แต่หากต้องการขึ้นยอดเขาหลวง นักท่องเที่ยวควรเตรียมร่างกายมาให้พร้อม และต้องเตรียมเสบียงอาหารและสัมภาระส่วนตัวขึ้นไปเอง การเดินทางโดยรถยนต์สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง 1. สายเก่า จากกรุงเทพฯ-นครสวรรค์ เดินทางสู่จังหวัดกำแพงเพชร ตามทางหลวงหมายเลข 101 ถึงอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 414 แยกเข้าสู่อุทยานแห่งชาติรามคำแหงตามทางลูกรังอีก 4 กิโลเมตร

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : กำหนดจัดงาน สถานที่จัดงาน ถ้ำเจ้าราม หมู่ 9 บ้านภุทอง ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ. สุโขทัย "ถ้ำพระราม" ปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ต่อมาชาวบ้านเรียกเพื้ยน เป็น "ถ้ำเจ้าราม" เป็นถ้ำที่อาศัยของค้างคาวกินแมลง 6 ชนิด ได้แก่ 1.ค้างคาวเล็บกุด 2.ค้างคาวปีกถุง 3.ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า 4.ค้างคาวหน้ายักษ์สามลืบ 5.ค้างคาวปากย่น และ 6.ค้างคาวปีกพับใหญ่ ช่วงเวลาในการเยี่ยมชม 14.00 น. ควรเดินทางถึงบริเวณถ้ำ 14.00-17.00 น. เข้าเยี่ยมชมภายในถ้ำและทิวทัศน์รอบ ๆ ถ้ำ 17.00 น. เตรียมพร้อมสำหรับชมฝูงค้างคาวบินออกจากถ้ำ เพื่อหากินในตอนกลางคืน 17.30 น. ชมฝูงค้างคาวทยอยบินออกจากถ้ำ พร้อมรับประทานอาหารและพักผ่อนตามอัธยาศัย 06.00 น. ของวันถัดมา ชมฝูงค้างคาวทยอยบินเข้าถ้ำ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม ที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย โทร./โทรสาร 0-5568-9024 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: กำหนดจัดงาน สถานที่จัดงาน ถ้ำเจ้าราม หมู่ 9 บ้านภุทอง ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ. สุโขทัย "ถ้ำพระราม" ปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ต่อมาชาวบ้านเรียกเพื้ยน เป็น "ถ้ำเจ้าราม" เป็นถ้ำที่อาศัยของค้างคาวกินแมลง 6 ชนิด ได้แก่ 1.ค้างคาวเล็บกุด 2.ค้างคาวปีกถุง 3.ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า 4.ค้างคาวหน้ายักษ์สามลืบ 5.ค้างคาวปากย่น และ 6.ค้างคาวปีกพับใหญ่ ช่วงเวลาในการเยี่ยมชม 14.00 น. ควรเดินทางถึงบริเวณถ้ำ 14.00-17.00 น. เข้าเยี่ยมชมภายในถ้ำและทิวทัศน์รอบ ๆ ถ้ำ 17.00 น. เตรียมพร้อมสำหรับชมฝูงค้างคาวบินออกจากถ้ำ เพื่อหากินในตอนกลางคืน 17.30 น. ชมฝูงค้างคาวทยอยบินออกจากถ้ำ พร้อมรับประทานอาหารและพักผ่อนตามอัธยาศัย 06.00 น. ของวันถัดมา ชมฝูงค้างคาวทยอยบินเข้าถ้ำ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม ที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย โทร./โทรสาร 0-5568-9024 ../add_file/กำหนดจัดงาน สถานที่จัดงาน ถ้ำเจ้าราม หมู่ 9 บ้านภุทอง ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ. สุโขทัย "ถ้ำพระราม" ปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ต่อมาชาวบ้านเรียกเพื้ยน เป็น "ถ้ำเจ้าราม" เป็นถ้ำที่อาศัยของค้างคาวกินแมลง 6 ชนิด ได้แก่ 1.ค้างคาวเล็บกุด 2.ค้างคาวปีกถุง 3.ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า 4.ค้างคาวหน้ายักษ์สามลืบ 5.ค้างคาวปากย่น และ 6.ค้างคาวปีกพับใหญ่ ช่วงเวลาในการเยี่ยมชม 14.00 น. ควรเดินทางถึงบริเวณถ้ำ 14.00-17.00 น. เข้าเยี่ยมชมภายในถ้ำและทิวทัศน์รอบ ๆ ถ้ำ 17.00 น. เตรียมพร้อมสำหรับชมฝูงค้างคาวบินออกจากถ้ำ เพื่อหากินในตอนกลางคืน 17.30 น. ชมฝูงค้างคาวทยอยบินออกจากถ้ำ พร้อมรับประทานอาหารและพักผ่อนตามอัธยาศัย 06.00 น. ของวันถัดมา ชมฝูงค้างคาวทยอยบินเข้าถ้ำ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม ที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย โทร./โทรสาร 0-5568-9024

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : กำหนดจัดงาน สถานที่จัดงาน อุทยานแห่งชาติ ศรีสัชนาลัย อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยเป็นภูเขาสลับซับซ้อม เป็นต้นกำเนิดของลำห้วยหลายสาย ซึ่งเป็นลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำยม สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบเขา จึงมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญหลายชนิด ตลอดจนมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ เช่น กวาง เก้ง วัวแดง กระทิง เลียงผา หมี เสือปลา หมูป่า ฯลฯ และยังมีนกอีกหลายชนิด เช่น นกขุนทอง นกขมิ้นหัวดำใหญ่ นกปรอดเหลืองหัวจุก นกนางแอ่นผา นกกระรางหัวหงอก ฯลฯ และในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวในลักษณะเดินป่า ดูนก ชมพรรณไม้ ดูรอยเท้าสัตว์ บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อชมทัศนียภาพพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงาม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย - ชมพระอาทิตย์ขึ้น พร้อมวาดฝันไปกับทะเลหมอก - ชมหินงอกหินย้อย ค้างคาวภายในถ้ำธาราวสันต์ - ดูนก ชมพรรณไม้ ดูรอยเท้าสัตว์ บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ - สัมผัสความเย็นสดชื่น ณ น้ำตกตาดดาว น้ำตกตาดเดือน น้ำตกห้วยทรายขาว หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย โทร. 0-5561-9214-5 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: กำหนดจัดงาน สถานที่จัดงาน อุทยานแห่งชาติ ศรีสัชนาลัย อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยเป็นภูเขาสลับซับซ้อม เป็นต้นกำเนิดของลำห้วยหลายสาย ซึ่งเป็นลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำยม สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบเขา จึงมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญหลายชนิด ตลอดจนมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ เช่น กวาง เก้ง วัวแดง กระทิง เลียงผา หมี เสือปลา หมูป่า ฯลฯ และยังมีนกอีกหลายชนิด เช่น นกขุนทอง นกขมิ้นหัวดำใหญ่ นกปรอดเหลืองหัวจุก นกนางแอ่นผา นกกระรางหัวหงอก ฯลฯ และในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวในลักษณะเดินป่า ดูนก ชมพรรณไม้ ดูรอยเท้าสัตว์ บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อชมทัศนียภาพพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงาม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย - ชมพระอาทิตย์ขึ้น พร้อมวาดฝันไปกับทะเลหมอก - ชมหินงอกหินย้อย ค้างคาวภายในถ้ำธาราวสันต์ - ดูนก ชมพรรณไม้ ดูรอยเท้าสัตว์ บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ - สัมผัสความเย็นสดชื่น ณ น้ำตกตาดดาว น้ำตกตาดเดือน น้ำตกห้วยทรายขาว หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย โทร. 0-5561-9214-5 ../add_file/กำหนดจัดงาน สถานที่จัดงาน อุทยานแห่งชาติ ศรีสัชนาลัย อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยเป็นภูเขาสลับซับซ้อม เป็นต้นกำเนิดของลำห้วยหลายสาย ซึ่งเป็นลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำยม สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบเขา จึงมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญหลายชนิด ตลอดจนมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ เช่น กวาง เก้ง วัวแดง กระทิง เลียงผา หมี เสือปลา หมูป่า ฯลฯ และยังมีนกอีกหลายชนิด เช่น นกขุนทอง นกขมิ้นหัวดำใหญ่ นกปรอดเหลืองหัวจุก นกนางแอ่นผา นกกระรางหัวหงอก ฯลฯ และในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวในลักษณะเดินป่า ดูนก ชมพรรณไม้ ดูรอยเท้าสัตว์ บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อชมทัศนียภาพพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงาม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย - ชมพระอาทิตย์ขึ้น พร้อมวาดฝันไปกับทะเลหมอก - ชมหินงอกหินย้อย ค้างคาวภายในถ้ำธาราวสันต์ - ดูนก ชมพรรณไม้ ดูรอยเท้าสัตว์ บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ - สัมผัสความเย็นสดชื่น ณ น้ำตกตาดดาว น้ำตกตาดเดือน น้ำตกห้วยทรายขาว หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย โทร. 0-5561-9214-5

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : 8zPzqnPThu31518.jpg

ชื่อไฟล์ : VBTJOMRThu31525.jpg

ชื่อไฟล์ : กำหนดจัดงาน สถานที่จัดงาน พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นการจัดงานเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย กิจกรรมภายในงาน : ภาคเช้า - กิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข - พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช - ขบวนแห่เทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราชของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน - การแสดงศิลปะพื้นบ้าน กระบี่กระบอง - การแข่งขันกีฬาไทย - การประกวดเรียงความร้อยแก้ว ร้อยกรอง ภาคกลางคืน - การแสดงแสงเสียง "อานุภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราช - การประกวดลูก หลาน เหลน พ่อขุนรามคำแหง - มหกรรมคอนเสิร์ต ศิลปิน นักร้อง - การแสดงโขน นาฏศิลป์ - การแสดงลิเก, ศิลปะพื้นบ้าน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: กำหนดจัดงาน สถานที่จัดงาน พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นการจัดงานเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย กิจกรรมภายในงาน : ภาคเช้า - กิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข - พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช - ขบวนแห่เทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราชของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน - การแสดงศิลปะพื้นบ้าน กระบี่กระบอง - การแข่งขันกีฬาไทย - การประกวดเรียงความร้อยแก้ว ร้อยกรอง ภาคกลางคืน - การแสดงแสงเสียง "อานุภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราช - การประกวดลูก หลาน เหลน พ่อขุนรามคำแหง - มหกรรมคอนเสิร์ต ศิลปิน นักร้อง - การแสดงโขน นาฏศิลป์ - การแสดงลิเก, ศิลปะพื้นบ้าน ../add_file/กำหนดจัดงาน สถานที่จัดงาน พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นการจัดงานเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย กิจกรรมภายในงาน : ภาคเช้า - กิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข - พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช - ขบวนแห่เทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราชของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน - การแสดงศิลปะพื้นบ้าน กระบี่กระบอง - การแข่งขันกีฬาไทย - การประกวดเรียงความร้อยแก้ว ร้อยกรอง ภาคกลางคืน - การแสดงแสงเสียง "อานุภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราช - การประกวดลูก หลาน เหลน พ่อขุนรามคำแหง - มหกรรมคอนเสิร์ต ศิลปิน นักร้อง - การแสดงโขน นาฏศิลป์ - การแสดงลิเก, ศิลปะพื้นบ้าน

ชื่อไฟล์ : fMWX0P6Fri83909.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : voJnmtrMon85404.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Xg6G1NRWed115849.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : MOChFb3Thu83608.pdf

ชื่อไฟล์ : มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน องค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 2.1 งานบริหารงานคลัง 2.2 งานการเงิน 2.3 งานบัญชี 2.4 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 2.5 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน องค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 2.1 งานบริหารงานคลัง 2.2 งานการเงิน 2.3 งานบัญชี 2.4 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 2.5 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ../add_file/ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน องค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 2.1 งานบริหารงานคลัง 2.2 งานการเงิน 2.3 งานบัญชี 2.4 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 2.5 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ชื่อไฟล์ : มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมืองงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 3.1 งานก่อสร้าง 3.2 งานสำรวจ 3.3 งานออกแบบควบคุมอาคาร 3.4 งานประสานสาธารณูปโภค 3.5 งานผังเมือง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมืองงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 3.1 งานก่อสร้าง 3.2 งานสำรวจ 3.3 งานออกแบบควบคุมอาคาร 3.4 งานประสานสาธารณูปโภค 3.5 งานผังเมือง ../add_file/ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมืองงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 3.1 งานก่อสร้าง 3.2 งานสำรวจ 3.3 งานออกแบบควบคุมอาคาร 3.4 งานประสานสาธารณูปโภค 3.5 งานผังเมือง

ชื่อไฟล์ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ../add_file/ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อไฟล์ : มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.งานบริหารงานทั่วไป 2.งานนโยบายและแผน 3.งานกฎหมายและคดี 4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5.งานพัฒนาชุมชน 6.งานตรวจสอบภายใน 7.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8.งานสวัสดิการสังคม 9.งานสังคมสงเคราะห์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.งานบริหารงานทั่วไป 2.งานนโยบายและแผน 3.งานกฎหมายและคดี 4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5.งานพัฒนาชุมชน 6.งานตรวจสอบภายใน 7.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8.งานสวัสดิการสังคม 9.งานสังคมสงเคราะห์ ../add_file/ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.งานบริหารงานทั่วไป 2.งานนโยบายและแผน 3.งานกฎหมายและคดี 4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5.งานพัฒนาชุมชน 6.งานตรวจสอบภายใน 7.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8.งานสวัสดิการสังคม 9.งานสังคมสงเคราะห์

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : อดีตประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจาก ต.ปากน้ำ อ. สวรรคโลก เพื่อมาทำไร่-ทำนา เป็นการ ขยายพื้นที่ทำกิน เมื่อหมดฤดูทำไร่ - ทำนา ก็เดินทาง กลับตำบลปากน้ำ ต่อมาได้อพยพลูกหลานมาอาศัยทำกินอย่างถาวร เป็นหมู่บ้าน เล็กๆ อยู่ในความ ปกครองของ ต. ปากน้ำ และได้จัดตั้งหมู่บ้านหนองบัวขึ้นเป็นหมู่ที่1 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก โดยตั้งชื่อตามสภาพ ท้องถิ่น คือมีหนองน้ำ และมีบัวสีขาวเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันอยู่หน้าวัดหนองบัวต่อมาปี พ ศ 2499 ทางราชการได้มีนโยบาย จัดสรรค์ ที่ดินทำกิน โดยมี นิคม สหกรณ์ หนองบัว เป็นผู้จัดสรรค์ให้ผู้มีสิทธิ์ทำกินครอบครัวละ 30 ไร่ และมีผู้อพยพมาจับจอง พื้นที่ในเขต สหกรณ์หนองบัว ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก จังหวัดนครราชสีมา (หมู่ที่ 2 ศิริ พัฒนาในปัจจุบัน) จังหวัดกาญจนบุรี (หมู่ 3 ไร่เมืองกาญจน์ ในปัจจุบัน) และ จังหวัดสมุทรสาคร(หมู่ที่ 8 นิคมสหกรณ์ในปัจจุบัน) บ้านหนองบัว ได้พัฒนา และมีคนอพยพ มาอยู่กันมาก จึงได้ตั้งเป็น " ตำบลหนองบัว" อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย โดยมีหมู่บ้านในการ ปกครองทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: อดีตประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจาก ต.ปากน้ำ อ. สวรรคโลก เพื่อมาทำไร่-ทำนา เป็นการ ขยายพื้นที่ทำกิน เมื่อหมดฤดูทำไร่ - ทำนา ก็เดินทาง กลับตำบลปากน้ำ ต่อมาได้อพยพลูกหลานมาอาศัยทำกินอย่างถาวร เป็นหมู่บ้าน เล็กๆ อยู่ในความ ปกครองของ ต. ปากน้ำ และได้จัดตั้งหมู่บ้านหนองบัวขึ้นเป็นหมู่ที่1 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก โดยตั้งชื่อตามสภาพ ท้องถิ่น คือมีหนองน้ำ และมีบัวสีขาวเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันอยู่หน้าวัดหนองบัวต่อมาปี พ ศ 2499 ทางราชการได้มีนโยบาย จัดสรรค์ ที่ดินทำกิน โดยมี นิคม สหกรณ์ หนองบัว เป็นผู้จัดสรรค์ให้ผู้มีสิทธิ์ทำกินครอบครัวละ 30 ไร่ และมีผู้อพยพมาจับจอง พื้นที่ในเขต สหกรณ์หนองบัว ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก จังหวัดนครราชสีมา (หมู่ที่ 2 ศิริ พัฒนาในปัจจุบัน) จังหวัดกาญจนบุรี (หมู่ 3 ไร่เมืองกาญจน์ ในปัจจุบัน) และ จังหวัดสมุทรสาคร(หมู่ที่ 8 นิคมสหกรณ์ในปัจจุบัน) บ้านหนองบัว ได้พัฒนา และมีคนอพยพ มาอยู่กันมาก จึงได้ตั้งเป็น " ตำบลหนองบัว" อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย โดยมีหมู่บ้านในการ ปกครองทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ../add_file/ อดีตประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจาก ต.ปากน้ำ อ. สวรรคโลก เพื่อมาทำไร่-ทำนา เป็นการ ขยายพื้นที่ทำกิน เมื่อหมดฤดูทำไร่ - ทำนา ก็เดินทาง กลับตำบลปากน้ำ ต่อมาได้อพยพลูกหลานมาอาศัยทำกินอย่างถาวร เป็นหมู่บ้าน เล็กๆ อยู่ในความ ปกครองของ ต. ปากน้ำ และได้จัดตั้งหมู่บ้านหนองบัวขึ้นเป็นหมู่ที่1 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก โดยตั้งชื่อตามสภาพ ท้องถิ่น คือมีหนองน้ำ และมีบัวสีขาวเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันอยู่หน้าวัดหนองบัวต่อมาปี พ ศ 2499 ทางราชการได้มีนโยบาย จัดสรรค์ ที่ดินทำกิน โดยมี นิคม สหกรณ์ หนองบัว เป็นผู้จัดสรรค์ให้ผู้มีสิทธิ์ทำกินครอบครัวละ 30 ไร่ และมีผู้อพยพมาจับจอง พื้นที่ในเขต สหกรณ์หนองบัว ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก จังหวัดนครราชสีมา (หมู่ที่ 2 ศิริ พัฒนาในปัจจุบัน) จังหวัดกาญจนบุรี (หมู่ 3 ไร่เมืองกาญจน์ ในปัจจุบัน) และ จังหวัดสมุทรสาคร(หมู่ที่ 8 นิคมสหกรณ์ในปัจจุบัน) บ้านหนองบัว ได้พัฒนา และมีคนอพยพ มาอยู่กันมาก จึงได้ตั้งเป็น " ตำบลหนองบัว" อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย โดยมีหมู่บ้านในการ ปกครองทั้งหมด 8 หมู่บ้าน

ชื่อไฟล์ : ตำบลหนองบัว ตั้งอยู่ในเขต อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอศรีนคร และอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นที่ราบไม่มีพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่30% อยู่ในเขตชลประทานโครงการบ่อน้ำใต้ดิน อีก70% อยู่นอกเขตชลประทานและพื้นที่เกือบทั้งหมดอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์หนองบัว ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อ ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ และติดต่อ ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ทิศใต้ ติดต่อ ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย และ ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตำบลหนองบัว ตั้งอยู่ในเขต อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอศรีนคร และอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นที่ราบไม่มีพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่30% อยู่ในเขตชลประทานโครงการบ่อน้ำใต้ดิน อีก70% อยู่นอกเขตชลประทานและพื้นที่เกือบทั้งหมดอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์หนองบัว ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อ ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ และติดต่อ ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ทิศใต้ ติดต่อ ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย และ ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ../add_file/ตำบลหนองบัว ตั้งอยู่ในเขต อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอศรีนคร และอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นที่ราบไม่มีพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่30% อยู่ในเขตชลประทานโครงการบ่อน้ำใต้ดิน อีก70% อยู่นอกเขตชลประทานและพื้นที่เกือบทั้งหมดอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์หนองบัว ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อ ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ และติดต่อ ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ทิศใต้ ติดต่อ ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย และ ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ชื่อไฟล์ : มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุข และข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวล ผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุขเกี่ยวกับ งานสุขาภิบาล งานอาชีวอนามัย งานการเฝ้าระวัง งานระบาดวิทยา งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค งานโรคเอดส์ งานส่งเสริมและเผยแพร่ งานควบคุมมลพิษ งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 4.1 งานส่งเสริมสุขภาพ 4.2 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4.3 งานอนามัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4.4 งานรักษาความสะอาด 4.5 งานควบคุมโรค 4.6 งานบริการสาธารณสุข ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุข และข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวล ผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุขเกี่ยวกับ งานสุขาภิบาล งานอาชีวอนามัย งานการเฝ้าระวัง งานระบาดวิทยา งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค งานโรคเอดส์ งานส่งเสริมและเผยแพร่ งานควบคุมมลพิษ งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 4.1 งานส่งเสริมสุขภาพ 4.2 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4.3 งานอนามัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4.4 งานรักษาความสะอาด 4.5 งานควบคุมโรค 4.6 งานบริการสาธารณสุข ../add_file/ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุข และข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวล ผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุขเกี่ยวกับ งานสุขาภิบาล งานอาชีวอนามัย งานการเฝ้าระวัง งานระบาดวิทยา งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค งานโรคเอดส์ งานส่งเสริมและเผยแพร่ งานควบคุมมลพิษ งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 4.1 งานส่งเสริมสุขภาพ 4.2 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4.3 งานอนามัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4.4 งานรักษาความสะอาด 4.5 งานควบคุมโรค 4.6 งานบริการสาธารณสุข

ชื่อไฟล์ : มีหน้าที่ความรับรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 5.1 งานบริหารการศึกษา 5.2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา 5.3 งานกิจการโรงเรียน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มีหน้าที่ความรับรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 5.1 งานบริหารการศึกษา 5.2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา 5.3 งานกิจการโรงเรียน ../add_file/ มีหน้าที่ความรับรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 5.1 งานบริหารการศึกษา 5.2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา 5.3 งานกิจการโรงเรียน

ชื่อไฟล์ : มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมและให้คำ ปรึกษาแนะนำ ในการปฏิบัติการให้แก้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับความแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย 6.1 งานส่งเสริมการเกษตร 6.2 งานปศุสัตว์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมและให้คำ ปรึกษาแนะนำ ในการปฏิบัติการให้แก้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับความแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย 6.1 งานส่งเสริมการเกษตร 6.2 งานปศุสัตว์ ../add_file/ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมและให้คำ ปรึกษาแนะนำ ในการปฏิบัติการให้แก้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับความแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย 6.1 งานส่งเสริมการเกษตร 6.2 งานปศุสัตว์

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 3zraKaBThu82153.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : YeThBq3Tue110641.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Gzw32PNWed83006.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : VAAlxjHTue82841.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : CgA4qnjMon83605.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : rgNtHULWed25700.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : w9hLmb7Thu81728.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : lXLzj8MFri82339.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : cd6VzfjMon90520.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : dPVnkkQTue85808.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : WnQMmDKWed91911.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : l2nS63gThu84431.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : QKEnXSgFri85529.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : BL4n8IqFri23315.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : xvksiEeMon85437.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : C5wSz8gMon21645.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 6TLIWEjTue83311.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 7ACywBjWed55755.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : K8ItEAoWed61105.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : PTqASIPMon84322.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : KuPv7hGTue84028.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : EY5wZTtTue25409.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : sDa5SJBTue25619.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : tCaDC8vWed85621.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : zqnO4DHThu84319.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : QipsEVWFri84651.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : xItD0pNMon83237.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : edXeNcJTue82910.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : vk4X0iSWed83221.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : XEoGxsKFri83007.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : pnFt1RIFri83040.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 3FgC2F1Mon91320.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : SkQECvVTue94521.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Cl10PcZWed82030.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : aBxb8n6Thu84306.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : InF3OXPFri83011.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : MKrID2AMon110423.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : v2LvySEMon110622.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Eoh05D9Tue83608.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 3h7b8OdWed83251.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Cv5CEHsThu84816.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : TJrgzJNFri111339.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : wlUt2NJFri112358.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : gTP3MD0Fri114500.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : qxv16mCFri114802.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : TQNjljQFri115143.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : W8wJKDNMon92320.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : gesxszeMon13027.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : rP94DyWTue82411.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 4EIV3dDTue110207.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : voFJAoOTue110807.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : AbjOK2GTue111816.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : QecGTjrWed10508.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : S7psoe7Thu92319.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 5XTAzjZFri82342.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 7YtYOhXMon84625.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 22K7NpwMon95015.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : heKiE31Tue81118.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : EYFJxYwWed81636.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : WGZtnlTThu82627.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : MaFlU17Fri81057.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : LVCIlIYMon83055.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : fFqQzQzWed83130.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 41DPrHxWed83214.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : rksgbK3Wed102850.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : vGi6HCuThu83651.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : aQfjonFFri82544.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : khvMCefTue11525.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 4bYz795Tue11600.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : O6Vx8nmWed82951.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : TbzsnwNThu84016.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : vAiJxNPMon83749.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : tISWqYeTue84047.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : lDffjbRWed83933.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : skwK8B4Thu85849.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : zmomW34Mon83752.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : luunZh6Tue83402.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : dy3qjuUWed83746.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : lBbycZUWed25808.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : nIi9IERThu84427.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : EKmYuKOMon83424.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : yi9c5qYMon41744.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : YLMrGzuTue30348.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : I6RfaXNWed82734.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : XwC8xgbThu102834.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : o46gRhpThu25421.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : XueVINpFri81947.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : N0fnmcLFri104630.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 8sw5FZcFri104728.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Rrbi9hUFri104901.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : F6msx0qFri104925.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Z6inJWgFri104954.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : f5eCzbZFri105040.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : i3Q0turFri105100.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : XwPnVFoFri105139.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : HKdnHeLFri105405.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 4dx8tlHFri105446.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : utrGgKyFri105514.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : sKhHgUzFri105554.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : xyH4dmUFri105622.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Im6tgAFFri105648.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ROQ2ZzLFri105725.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 14tY5FwMon90834.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : KM34nybThu84941.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 7CD1ugPThu85032.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 8piPlbjThu85055.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : HBmPniLFri83418.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : JbjxZBsWed25443.pdf

ชื่อไฟล์ : qElmgMFThu101004.docx


ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ OR CODE เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT ประจำปี 2564 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การตอบแบบการสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT และตอบแบบการสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT โดยให้ดำเนินการตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายและภายนอกเข้ารับการจัดทำแบบสำรวจได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมายเหตุ OR CODE การเข้ารับการตอบแบบสำรวจตามเอกสารที่แนบนี้ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ OR CODE เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT ประจำปี 2564 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การตอบแบบการสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT และตอบแบบการสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT โดยให้ดำเนินการตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายและภายนอกเข้ารับการจัดทำแบบสำรวจได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมายเหตุ OR CODE การเข้ารับการตอบแบบสำรวจตามเอกสารที่แนบนี้ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ OR CODE เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT ประจำปี 2564 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การตอบแบบการสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT และตอบแบบการสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT โดยให้ดำเนินการตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายและภายนอกเข้ารับการจัดทำแบบสำรวจได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมายเหตุ OR CODE การเข้ารับการตอบแบบสำรวจตามเอกสารที่แนบนี้

ชื่อไฟล์ : d5vjpXVFri35649.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 8VthkhqFri40137.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : PDrQnswFri40602.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : HXE9NgiWed83447.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : SOVLJTcWed25245.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : XCknTghWed25622.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : KAzB7VsWed25741.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : XpnwTvaThu93342.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 6gjheimMon114833.pdf

ชื่อไฟล์ : MF9dGmcMon90008.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Gd4O2siMon100014.docx


ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ผ่านช่องทางออนไลน์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ผ่านช่องทางออนไลน์ ../add_file/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ผ่านช่องทางออนไลน์

ชื่อไฟล์ : UBFR2KnTue94215.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : xgelYcxWed84937.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : PyWLahUWed104038.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : xsdTuK7Wed105121.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : pZiWM56Thu12533.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : b04dvLAFri113702.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : C7PzbliFri114355.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : a13fM3WMon14107.pdf

ชื่อไฟล์ : o8C1Y8aMon105526.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : LGwaW8MMon105619.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : IrAMpbXMon115552.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : abEHbsqMon14525.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Zs0Z2vpThu14514.pdf

ชื่อไฟล์ : Q2oo0rRTue82652.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : wOBjWvFTue92708.pdf

ชื่อไฟล์ : CdUHrgVWed33220.pdf

ชื่อไฟล์ : Uedzi2oWed33107.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : IMsqLoSTue100039.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : LpQHqIPTue100203.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : WgLgsbOTue100254.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : wlEGXBKTue100419.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : HObM2xWTue100719.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : LuuybOXTue100912.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : nO2KXXiTue101339.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : RQleUPEWed103707.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : oSL19P4Wed104739.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : RAnukP7Thu112111.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : u5PAv4LThu112158.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : qMDqg20Thu30923.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : jzVvaOfThu31213.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : a6xk3HfThu31400.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : q1R6oaOThu31431.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ZmOr6jEThu31513.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1M6mREVThu31557.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 7txiMNxThu31622.PDF

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : cViwpkzThu32708.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : cqEFBjKFri83122.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : NgHMEEHFri102551.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : uXCqyTSFri102858.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Fnuq5g6Fri103016.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : KYhNZ8UFri103136.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : UR8aSGGFri103218.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : FvNFoiPFri103306.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : NHmSPHUFri103353.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : RO8GIojFri103749.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : tftbb5LFri103833.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : w1214JeFri103906.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : r96Yx2uFri103930.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 0xkyfKDFri104007.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 0KaIIEVFri104038.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ktmYZODFri114218.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : WiFzX8RFri114316.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : lR3j1tgFri114410.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : X05GHrsMon82836.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 6dc3zMDTue14753.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : xBxpETVTue15516.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : JjVrlL1Wed82436.pdf

ชื่อไฟล์ : tPtl0GKWed82541.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Qhn1BjaThu83631.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 9xKj9CNThu110326.pdf

ชื่อไฟล์ : 9YfDdTvMon34333.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : qcD97iWFri11749.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : OGYMhZKFri14622.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : KVuNyuPMon100247.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 14UJHOWMon31037.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : CAlItTyWed82339.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : fXxZqFoWed12755.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : AZTDfKYThu82251.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : lRzQmKSFri101925.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : qDHrFbfTue84155.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : p65HwOCWed81432.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1kVF6mvThu91101.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่อยู่ 213 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 โทรศัพท์.055-951-302 โทรสาร. 055-951-302 อีเมลล์ : nongbua_213@hotmail.com ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่อยู่ 213 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 โทรศัพท์.055-951-302 โทรสาร. 055-951-302 อีเมลล์ : nongbua_213@hotmail.com ../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่อยู่ 213 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 โทรศัพท์.055-951-302 โทรสาร. 055-951-302 อีเมลล์ : nongbua_213@hotmail.com

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : https://www.nongbuasrinakhon.go.th ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://www.nongbuasrinakhon.go.th ../add_file/https://www.nongbuasrinakhon.go.th

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : https://web.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2-192649677928814/?_rdc=1&_rdr ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://web.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2-192649677928814/?_rdc=1&_rdr ../add_file/https://web.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2-192649677928814/?_rdc=1&_rdr

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : 6fpshjhThu111912.jpg

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : sWlFaZ0Thu31956.jpg

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : กำหนดจัดงาน สถานที่จัดงาน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย พระแม่ย่าเป็นปูชนียบุคคลที่ชาวจังหวัดสุโขทัยให้ความเคารพนับถืออย่างสูงสุด เนื่องจากเชื่อว่า เป็นพระราชมารดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งเป็นบูรพกษัตริย์ของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องในพระเกียรติคุณให้เป็นมหาราชพระองค์แรกของชาติไทย ประกอบกับพระแม่ย่าได้รับความเชื่อถือจากบุคคลทั่วไปว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดขอลาภยศในทางที่ถูกที่ควรมักจะสมหวังอย่างทั่วหน้า การจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชานได้สักการะพระแม่ย่า นมัสการ 9 พระพุทธสุดแผ่นดิน สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และร่วมกิจกรรมการการกุศลกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย กิจกรรม - ขบวนแห่พิธีสักการะพระแม่ย่าของหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน - การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน - นิทรรศการแสดงของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน - การออกร้าน จับสลากมัจฉากาชาดและกิจกรรมอื่นๆ ของเหล่ากาชาด - การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ - การแสดงศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน - การประกวดธิดาพระแม่ย่าและกาชาดจังหวัด - การประกวดอาหารและขนมสุโขทัย - การแสดงมหรสพต่าง ๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม สำนักงานจังหวัดสุโขทัย โทร./โทรสาร 0-5561-1619 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: กำหนดจัดงาน สถานที่จัดงาน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย พระแม่ย่าเป็นปูชนียบุคคลที่ชาวจังหวัดสุโขทัยให้ความเคารพนับถืออย่างสูงสุด เนื่องจากเชื่อว่า เป็นพระราชมารดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งเป็นบูรพกษัตริย์ของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องในพระเกียรติคุณให้เป็นมหาราชพระองค์แรกของชาติไทย ประกอบกับพระแม่ย่าได้รับความเชื่อถือจากบุคคลทั่วไปว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดขอลาภยศในทางที่ถูกที่ควรมักจะสมหวังอย่างทั่วหน้า การจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชานได้สักการะพระแม่ย่า นมัสการ 9 พระพุทธสุดแผ่นดิน สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และร่วมกิจกรรมการการกุศลกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย กิจกรรม - ขบวนแห่พิธีสักการะพระแม่ย่าของหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน - การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน - นิทรรศการแสดงของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน - การออกร้าน จับสลากมัจฉากาชาดและกิจกรรมอื่นๆ ของเหล่ากาชาด - การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ - การแสดงศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน - การประกวดธิดาพระแม่ย่าและกาชาดจังหวัด - การประกวดอาหารและขนมสุโขทัย - การแสดงมหรสพต่าง ๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม สำนักงานจังหวัดสุโขทัย โทร./โทรสาร 0-5561-1619 ../add_file/กำหนดจัดงาน สถานที่จัดงาน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย พระแม่ย่าเป็นปูชนียบุคคลที่ชาวจังหวัดสุโขทัยให้ความเคารพนับถืออย่างสูงสุด เนื่องจากเชื่อว่า เป็นพระราชมารดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งเป็นบูรพกษัตริย์ของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องในพระเกียรติคุณให้เป็นมหาราชพระองค์แรกของชาติไทย ประกอบกับพระแม่ย่าได้รับความเชื่อถือจากบุคคลทั่วไปว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดขอลาภยศในทางที่ถูกที่ควรมักจะสมหวังอย่างทั่วหน้า การจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชานได้สักการะพระแม่ย่า นมัสการ 9 พระพุทธสุดแผ่นดิน สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และร่วมกิจกรรมการการกุศลกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย กิจกรรม - ขบวนแห่พิธีสักการะพระแม่ย่าของหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน - การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน - นิทรรศการแสดงของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน - การออกร้าน จับสลากมัจฉากาชาดและกิจกรรมอื่นๆ ของเหล่ากาชาด - การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ - การแสดงศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน - การประกวดธิดาพระแม่ย่าและกาชาดจังหวัด - การประกวดอาหารและขนมสุโขทัย - การแสดงมหรสพต่าง ๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม สำนักงานจังหวัดสุโขทัย โทร./โทรสาร 0-5561-1619

ชื่อไฟล์ : Q5l12liThu32302.jpg

ชื่อไฟล์ : v7W3NhMThu32310.jpg

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : 9Je76ZKThu32510.jpg

ชื่อไฟล์ : กำหนดจัดงาน สถานที่จัดงาน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและอนุสาวรีย์พระยาลิไท อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัยมีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีหลากหลายแต่ดั้งเดิมมาเป็นหลายร้อยปี แต่แยกกันส่งเสริมเฉพาะด้านและยังมีประเพณีตามพงศาวดารที่น่าสนใจ อาทิเช่น พิธีบูชาไฟสมัยพญาลิไท, การล่องเรือแห่รอยพระพุทธบาทที่พญาลิไทโปรดให้จำลองมาจากเกาะลังกาในมหาสมุทรอินเดีย เป็นต้น สมควรที่จะบูรณาการให้เป็นเทศกาลต่อเนื่อง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. ขบวนเรือพิธีอัญเชิญรอยพุทธบาทจำลองทางชลมาศ 2. แสดงสินค้า OTOP 3. เทศการอาหาร 4. ประกวดนางงาม 5. แข่งเรือ 6. แห่ช้างพ่อเมือง 7. รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 8. - ตักบาตรพระเขาวัดพนมเพลิงพระ 109 รูป - สลากภัตรพระ 109 รูป กำหนดการจัดงาน 1. ขบวนแห่นาคด้วยช้างจากบ้านเจ้าภาพมาพร้อมกันบริเวณวัดหาดเสี้ยว 2. นาครับศีลจากเจ้าอาวาสวัดหาดเสี้ยว ในอุโบสถวัดหาดเสี้ยว 3. ข้าราชการ ประชาชน กลุ่มมวลชน ชุดการแสดง วงดุริยางค์ พร้อมกัน ณ วัดหาดเสี้ยว 4. มีการแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ 5. ประธานกล่าวเปิดงานประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว 6. ปล่อยขบวนแห่นาคด้วยช้าง จากวัดหาดเสี้ยวไปตามถนนสายสรีสัชนาลัย – สวรรคโลก (ในตลาดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว)จากนั้นแห่รอบหมู่บ้านหาดเสี้ยว (หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2) 7. การทำขวัญนาคของแต่ละเจ้าภาพ ณ บ้านเจ้าภาพ1. ขบวนแห่นาคด้วยช้างจากบ้านเจ้าภาพมาพร้อมกันบริเวณวัดหาดเสี้ยว ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: กำหนดจัดงาน สถานที่จัดงาน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและอนุสาวรีย์พระยาลิไท อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัยมีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีหลากหลายแต่ดั้งเดิมมาเป็นหลายร้อยปี แต่แยกกันส่งเสริมเฉพาะด้านและยังมีประเพณีตามพงศาวดารที่น่าสนใจ อาทิเช่น พิธีบูชาไฟสมัยพญาลิไท, การล่องเรือแห่รอยพระพุทธบาทที่พญาลิไทโปรดให้จำลองมาจากเกาะลังกาในมหาสมุทรอินเดีย เป็นต้น สมควรที่จะบูรณาการให้เป็นเทศกาลต่อเนื่อง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. ขบวนเรือพิธีอัญเชิญรอยพุทธบาทจำลองทางชลมาศ 2. แสดงสินค้า OTOP 3. เทศการอาหาร 4. ประกวดนางงาม 5. แข่งเรือ 6. แห่ช้างพ่อเมือง 7. รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 8. - ตักบาตรพระเขาวัดพนมเพลิงพระ 109 รูป - สลากภัตรพระ 109 รูป กำหนดการจัดงาน 1. ขบวนแห่นาคด้วยช้างจากบ้านเจ้าภาพมาพร้อมกันบริเวณวัดหาดเสี้ยว 2. นาครับศีลจากเจ้าอาวาสวัดหาดเสี้ยว ในอุโบสถวัดหาดเสี้ยว 3. ข้าราชการ ประชาชน กลุ่มมวลชน ชุดการแสดง วงดุริยางค์ พร้อมกัน ณ วัดหาดเสี้ยว 4. มีการแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ 5. ประธานกล่าวเปิดงานประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว 6. ปล่อยขบวนแห่นาคด้วยช้าง จากวัดหาดเสี้ยวไปตามถนนสายสรีสัชนาลัย – สวรรคโลก (ในตลาดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว)จากนั้นแห่รอบหมู่บ้านหาดเสี้ยว (หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2) 7. การทำขวัญนาคของแต่ละเจ้าภาพ ณ บ้านเจ้าภาพ1. ขบวนแห่นาคด้วยช้างจากบ้านเจ้าภาพมาพร้อมกันบริเวณวัดหาดเสี้ยว ../add_file/กำหนดจัดงาน สถานที่จัดงาน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและอนุสาวรีย์พระยาลิไท อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัยมีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีหลากหลายแต่ดั้งเดิมมาเป็นหลายร้อยปี แต่แยกกันส่งเสริมเฉพาะด้านและยังมีประเพณีตามพงศาวดารที่น่าสนใจ อาทิเช่น พิธีบูชาไฟสมัยพญาลิไท, การล่องเรือแห่รอยพระพุทธบาทที่พญาลิไทโปรดให้จำลองมาจากเกาะลังกาในมหาสมุทรอินเดีย เป็นต้น สมควรที่จะบูรณาการให้เป็นเทศกาลต่อเนื่อง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. ขบวนเรือพิธีอัญเชิญรอยพุทธบาทจำลองทางชลมาศ 2. แสดงสินค้า OTOP 3. เทศการอาหาร 4. ประกวดนางงาม 5. แข่งเรือ 6. แห่ช้างพ่อเมือง 7. รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 8. - ตักบาตรพระเขาวัดพนมเพลิงพระ 109 รูป - สลากภัตรพระ 109 รูป กำหนดการจัดงาน 1. ขบวนแห่นาคด้วยช้างจากบ้านเจ้าภาพมาพร้อมกันบริเวณวัดหาดเสี้ยว 2. นาครับศีลจากเจ้าอาวาสวัดหาดเสี้ยว ในอุโบสถวัดหาดเสี้ยว 3. ข้าราชการ ประชาชน กลุ่มมวลชน ชุดการแสดง วงดุริยางค์ พร้อมกัน ณ วัดหาดเสี้ยว 4. มีการแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ 5. ประธานกล่าวเปิดงานประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว 6. ปล่อยขบวนแห่นาคด้วยช้าง จากวัดหาดเสี้ยวไปตามถนนสายสรีสัชนาลัย – สวรรคโลก (ในตลาดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว)จากนั้นแห่รอบหมู่บ้านหาดเสี้ยว (หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2) 7. การทำขวัญนาคของแต่ละเจ้าภาพ ณ บ้านเจ้าภาพ1. ขบวนแห่นาคด้วยช้างจากบ้านเจ้าภาพมาพร้อมกันบริเวณวัดหาดเสี้ยว

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : UR6QXQFThu33140.jpg

ชื่อไฟล์ : Htj5jgPThu33147.jpg

ชื่อไฟล์ : JgU2aWKThu33154.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : cTJ9LKYTue82354.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : AmeGxWsTue103325.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : UtVameWWed110838.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 6av8yWTWed110949.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 4PaztSRWed112721.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : VJTiJKPWed22948.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : tXyypPqWed23654.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : fI3WVunThu102729.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : qNzhlWRTue11523.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : g95iRxeMon113541.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1tvi2zcTue90512.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : hk1lWmZTue24213.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : QodNhjvTue25615.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 83lH7cnTue25653.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Vedj724Tue25720.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : vQdJLdwTue25743.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : IY0Bs73Tue25817.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 96bYdzrTue25849.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Xwu7RgETue25934.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : UmCOLmXThu23819.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : QkUskxaMon22617.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ywt4yLgMon22713.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : AByzFx0Fri24423.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : qHbyWCpTue100234.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/