ชื่อเรื่อง : งานจัดเก็บรายได้กองคลัง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1-8 เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวก
รายละเอียด : วันที่ 5-6 ม.ค.65 เวลา 9:00 -12:00 น. งานจัดเก็บรายได้กองคลัง ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ลงพื้นที่ หมู่ที่1-8 เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บรายได้ และพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ชื่อไฟล์ : KgMu6oPThu24412.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้