ชื่อเรื่อง : การดำเนินประเมิินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.หนองบัว อำเภอศรีนคร
รายละเอียด : นโยบายจังหวัดสุโขทัยเกี่ยวกับการบริหารและพัะฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ชื่อไฟล์ : bdJxFfxMon20452.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้