messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
play_arrow แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการเบิกจ่ายกองการศึกษา ไตรมาส 4 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 46
แผนการเบิกจ่ายสำนักปลัด ไตรมาส 4 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 39
แผนการเบิกจ่ายกองสาธารณสุข ไตรมาส 4 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 37
แผนการเบิกจ่าย กองการเกษตร ไตรมาส 4 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 41
แผนการเบิกจ่าย กองการเกษตร ไตรมาส 1 ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 37
แผนการเบิกจ่าย กองช่าง ไตรมาส 1 ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 24
แผนการเบิกจ่าย กองสาธารณสุข ไตรมาส 1 ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 53
แผนการเบิกจ่าย กองการศึกษา ไตรมาส 1 ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 44
แผนการเบิกจ่าย กองคลัง ไตรมาส 1 ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 43
แผนการเบิกจ่ายสำนักปลัด ไตรมาส 1 ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 35
แผนการเบิกจ่ายกองช่าง ไตรมาส 4 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 57
แผนการเบิกจ่าย กองคลัง ไตรมาส 4 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 45
แผนการเบิกจ่ายกองการเกษตร ไตรมาส 3 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 47
แผนการเบิกจ่าย กองคลัง ไตรมาส 3 ปี 25645 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 63
แผนการเบิกจ่ายสำนักปลัด ไตรมาส 3 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 52
แผนเบิกจ่ายรวมไตรามาส 2 ปีงบ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 103
แผนการเบิกจ่าย กองเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 96
แผนการเบิกจ่าย กองช่่าง ไตรมาส 2 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 80
แผนการเบิกจ่าย กองสาธา ฯ ไตรมาส 2 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 101
แผนการเบิกจ่าย กองการศึกษา ไตรมาส 2 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 104
1 - 20 (ทั้งหมด 71 รายการ) 1 2 3 4