messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
group คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายสันติ สาสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 081-044-1706
นายทม แสนจุ้ย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 084-948-9171
นายประจวบ รู้รอบ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 084-330-2921
นายถวิล สัพวะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 089-858-1027