องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 213 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 โทร./โทรสาร. 055-951-302

บริการข้อมูล
facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 116
camera_alt ภาพกิจกรรมโครงการ/ผลงาน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 [20 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
อบต.หนองบัว นำโดยนายสันติ สาสิงห์ นายกอบต. ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ มอบของช่วยเหลือผู้กักตัวและกลับจากพื้นที่เสี่ยง [23 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
อบต.หนองบัว ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมาย ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลหนองบัว [20 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก วาตภัย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 [29 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
มอบเงินช่วยเหลือบ้านผู้ประสบไฟไหม้ [18 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2564 [18 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กองคลัง ออกรับชำระภาษีป้าย ตำบลหนองบัว วันที่ 4-5 มีนาคม 2564 [5 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : กองคลัง
โรงเรียนบ้านหนองบัว เข้าแนะแนวศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [1 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : กองการศึกษาาา
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัยด้วยขนมไทย (ขนมวุ้น) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [23 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : กองการศึกษาาา
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 [16 กรกฎาคม 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2 3 4
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นางเพชราภรณ มาชัยยะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 055-951302
(นางเพชราภรณ มาชัยยะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 055-951302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร