messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
camera_alt ภาพกิจกรรมโครงการ/ผลงาน
กิจกรรม Re-x-ray โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์[26 มกราคม 2567]
กิจกรรมการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว[17 มกราคม 2567]
กิจกรรมเนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖[5 ธันวาคม 2566]
กิจกรรมวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน[31 ตุลาคม 2566]
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖[23 ตุลาคม 2566]
กิจกรรมเนื่องในวันนวมิทรมหาราช[13 ตุลาคม 2566]
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566[30 กันยายน 2566]
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครั้งที่ 2 / 2566[5 กันยายน 2566]
การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและกลั่นกรองโครงการฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครั้งที่ 2/2566[5 กันยายน 2566]
กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ ๒๕๖6[7 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 - 10 (ทั้งหมด 127 รายการ)