องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
play_arrow คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการลา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file คู่มือการแนวทางการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file คู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
insert_drive_file คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการของพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
insert_drive_file คู่มือการจัดทำงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 385
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1