องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 213 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 โทร./โทรสาร. 055-951-302

บริการข้อมูล
facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 70
play_arrow คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการของพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นางเพชราภรณ มาชัยยะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 055-951302
(นางเพชราภรณ มาชัยยะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 055-951302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร