องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 213 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 โทร./โทรสาร. 055-951-302

บริการข้อมูล
facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 35
play_arrow คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือประชาชน)
insert_drive_file การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file การโฆษณาโดยการปิดทิ้งและโปรยแผ่นประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file การต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file การรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file การชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอผู้รับเบี้ยพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file การขออนุญาตใบจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นางเพชราภรณ มาชัยยะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 055-951302
(นางเพชราภรณ มาชัยยะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 055-951302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร