messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
folder การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนฯ
การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 2
สรุปผลดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 73
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 9/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 81
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชาคมระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1