องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
photo ขอความร่วมมือประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วม ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนเสียภายนอ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file แนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file แนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานตามหลักธรรมมภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ อบต.หนองบัว ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 487
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1