messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
folder รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 25
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 32
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 40
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 71
find_in_page รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 95
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 46
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 6 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 119
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 30
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 120
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2654 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 133
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 379
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 363
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2