องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 213 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 โทร./โทรสาร. 055-951-302

บริการข้อมูล
facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 23
play_arrow รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำรอบ-6-เดือน(แผนการเบิกจ่าย)
insert_drive_file แผนการเบิกจ่ายสำนักปลัด ไตรมาส 3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองคลัง ไตรมาส 3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองการศึกษา ไตรมาส 3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองสาธารณสุข ไตรมาส 3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองช่าง ไตรมาส 3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย กองเกษตรไตรมาส 3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่าย เงินนอกงบประมาณ ไตรมาส 3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 กองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 สาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 กองการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี2564 เงินรับฝาก poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2564 สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2564 กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2564 กองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2564 กองสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2564 กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2564 กองการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 79 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นางเพชราภรณ มาชัยยะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 055-951302
(นางเพชราภรณ มาชัยยะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 055-951302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร