องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

บริการข้อมูล
facebook
play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ..อบต.หนองบัว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

image จดหมายข่าว
เอกสารยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองคลัง โทร.055-951302
เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (2)
เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (1)
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ พร้อมรับชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอัตราการจัดเก็บฯ ประจำปี 2567
ปิดป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567
ระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
มอบถุงยังชีพเนื่องจากสถาณการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมขังบริเวณตำบลหนองบัว
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview5
เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (1)
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ พร้อมรับชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

camera_alt ภาพกิจกรรมโครงการ/ผลงาน
กิจกรรม Re-x-ray โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
กิจกรรมการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
กิจกรรมเนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมเนื่องในวันนวมิทรมหาราช
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครั้งที่ 2 / 2566
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
รอปรับปรุง

 

facebook
รอปรับปรุง

 

verified_user แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
verified_user ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 081-044-1706
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 081-044-1706
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.หนองบัว

สถิติ sitemap
วันนี้ 97
เดือนนี้6,520
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)51,761
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ